• เพศหญิง อายุ 22-28 ปี
 • จบการศึกษาวุฒิ ปวส. สาขาบริหารธุรกิจ
 • ขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่ราชการ)

27-Mar-17

 

Applied
 • ควบคุม ดูแลการติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์
 • จัดทำข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
 • พัฒนางานระบบ IT เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

25-Mar-17

 

Applied
 • Security Guard Firm experience is preferable
 • Can travel to upcountry is preferable.
 • Able to communicate in English skill is a must.

24-Mar-17

 

Applied
 • Lawyer
 • Legal
 • Corporate Laws

23-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงานตรวจสอบ
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ25 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านงานพัฒนาธุรกิจ

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.