• ปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
 • มีความรู้ด้านกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • secretary
 • good command in English
 • age 25 - 35 yrs

18-Jul-17

 

Applied
 • 2 years of staff, program or operations management
 • Degree or equivalent, preferably in a health care
 • Good of English and Computer literacy skill

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรกับชุมชน
 • ประสบการณ์ในงานชุมชนสัมพันธ์อย่างน้อย 1 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือระดับสูงกว่า

17-Jul-17

 

Applied
 • No experience required ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • Full training will be provided ฝึกอบรมเต็มรูปแบบ
 • Resilient & have great motivation รักงานเพื่อสังคม

17-Jul-17

THB16k - 25k /month (includes high commission)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.