• ความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์ด้านงาน HR ไม่น้อยกว่า 5 ปี

02-Dec-16

 

Applied
 • Cover key aspects of social, political, economic
 • Major gaps in children’s rights and equality
 • provide a reliable overview of children's rights

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Full command of English
 • at least 3 years
 • Bachelor in Administration, Office Management

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Monitors budgets of partner NGOs
 • Provides technical support in accounting
 • Reviews partner NGO financial reports

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Master degree in Social Science
 • five years’ experience in Project Management
 • Human Resources Development

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.