• จัดทำเอกสาร ประสานงานแต่ละฝ่าย
  • ความรู้ด้าน Work permit และต่อวีซ่า
  • มีความรู้ด้านการจัดทำประกันสังคม

27-Feb-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี ด้านการพัฒนาชุมชน, การประมง
  • ประสบกาณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้าน การพัฒนาชุมชน
  • มีทักษะในการร่างโครงการ, การนำเสนอโครงการ

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรี ด้านการพัฒนาชุมชน, การประมง
  • ประสบกาณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้าน การพัฒนาชุมชน
  • มีทักษะในการร่างโครงการ, การนำเสนอโครงการ

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.