• เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ทางด้านเศรษฐศาสตร์
 • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

23 hours ago

THB10k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Legal, Law, Compliance, In house, advisor, POA
 • AGM, EGM, Litigation, Compliance Report, Agreement
 • Contract, Overseas Regional, Government

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • secretary
 • good command in English
 • age 25 - 35 yrs

24-Apr-17

 

Applied
 • secretary
 • good command in English
 • age 25 - 35 yrs

24-Apr-17

 

Applied
 • See job description.
 • See job description.
 • See job description.

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Security Guard Firm experience is preferable
 • Can travel to upcountry is preferable.
 • Able to communicate in English skill is a must.

21-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.