• สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี
 • ประสบการณ์ในงานพัฒนาบุคคล อย่างน้อย 5 ปี
 • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ขึ้นไป

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • secretary
 • good command in English
 • age 25 - 35 yrs

08-Dec-16

 

Applied
 • Full command of English
 • at least 3 years
 • Bachelor in Administration, Office Management

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Master degree in Social Science
 • five years’ experience in Project Management
 • Human Resources Development

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.