• เพศชาย
  • ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า เครื่องกล
  • ดูแลและซ่อมบำรุงระบบเครื่องจักร

10 hours ago

 

Applied
  • Thai Nationality, Male, Age over 30 years
  • degree of Electrical Engineering, Mechatronics
  • 5-10 years experience in Consumer Product

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • ทำค่าแรงคนงานต่างด้าว
  • ปวส. - ปริญญาตรี ประสบการณ์ 1 ปี
  • ดูแล พนง. พร้อมประสานงาน เกี่ยวกับ ใบอนุญาตทำงาน

22-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.