• เพศชาย
  • ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า เครื่องกล
  • ดูแลและซ่อมบำรุงระบบเครื่องจักร

18 hours ago

 

Applied
  • ทำค่าแรงคนงานต่างด้าว
  • ปวส. - ปริญญาตรี ประสบการณ์ 1 ปี
  • ดูแล พนง. พร้อมประสานงาน เกี่ยวกับ ใบอนุญาตทำงาน

16-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.