• สามารถทำงานที่ปากช่อง
  • ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
  • ประสบการณ์งานบริหาร หรืองานโรงแรม

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.