• การวางแผนและบริหารดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนงาน
 • ตรวจสอบสัญญา และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบุ
 • จัดทำแผนงานหลัก

53 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • สำหรับผู้จัดการ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บริหารจัดการหมู่บ้าน/อาคาร อย่างน้อย 3 ปี

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบด้านบริการลูกค้า
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สำหรับผู้จัดการ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Management residential buildings
 • Overall plans, analyze problems and evaluation
 • Improving the efficiency of building management

17 hours ago

 

Applied
 • aluminium facade, curtain walls, windows,shading
 • architect, engineer spoken and written English
 • Construction sector experience, AutoCad, Inventor

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Valuation
 • Business development
 • Acquisition

17 hours ago

THB55k - 70k /month

Applied
 • Bachelor in BA, Real Estate & Property management
 • 10 years exp.in Building and Facilities Management
 • Age 35 y+,Good in Eng, Excellent people management

17 hours ago

 

Applied
 • Male, Age between 30 - 35 yrs old
 • 5 years+ exp in Building Management, M&E
 • Excellent command of English

17 hours ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in residential services, building manage
 • Managing residential services.
 • Supporting front desk staff scheduling.

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • สัญชาติไทย ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
 • ประสบการณ์ตรงด้านการบริหารโครงการ, หมู่บ้าน, อาคาร
 • บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาปริญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธาหรืออื่นๆ
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป เพศชาย มีใบกว.
 • มีประสบการณ์ธุรกิจก่อสร้าง/อาคารสูงอย่างน้อย 2 ปี

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Manages overall operations of the building
 • Office Building Management
 • Building manager

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Set up ระบบงานของทีม CRM บริหารจัดการ
 • สร้างความพิเศษและผูกพันธ์กับสมาชิก
 • วางแผนและพัฒนา collecting point scheme

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • กำกับดูแล และอำนวยการดำเนินการของฝ่ายผู้เช่า
 • วางแผนและกำกับดูแลการประสานงาน
 • กำหนดแผนงานเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • รักษาความปลอดภัย
 • อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
 • บริหารบริษัทผู้รับจ้างบริการ

19-Jan-17

 

Applied
 • Experience in building management
 • Experience in hotel front office
 • Experience in Service Apartment

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30- 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาป.ตรี/ป.โท
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • บริหารจัดการหมู่บ้าน ให้เป็นไปตามนโยบาย
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานอาคารชุด

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 2ปีขึ้นไป
 • ควบคุมดูแลการบริหารงานของผู้จัดการหมู่บ้าน

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์1ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านอาคารชุดหรือหมู่บ้านจะพิจารณาพิเศษ

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Good English literacy and communications skills
 • Bachelor Degree in Business Administration
 • 1-2 Years in Property Management

19-Jan-17

 

Applied
 • Male, Age between 30 - 50 yrs old
 • 5 years+ exp in Utility and Facility Management
 • Excellent command of English

19-Jan-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Record in/out times of visitors and vehicles
 • Carry out security duties at the lift lobbies
 • To supervise and monitor general and technical

18-Jan-17

 

Applied
 • จบ วิศวกรรมโยธา หรือ สถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง 3 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน

18-Jan-17

 

Applied
 • Property Management, Low Rise, High Rise
 • Real Estate, Property Developer
 • People Management

18-Jan-17

 

Applied
 • 5 years of experience in the music industry.
 • ABRSM or Trinity College certification is a must.
 • Has strong passion in music.

17-Jan-17

THB35k - 55k /month

Applied
 • Adopt the prepared study to develop the projects
 • Architecture, Real estate
 • Prepare and implement a marketing and media plan

14-Jan-17

 

Applied
 • Sales & Marketing of property units
 • Residential and commercial properties
 • Familiar to Thai condominium handover procedures

25-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.