• Deliver Facility & Real Estate Management services
 • Real Estate Management: portfolio and project mana
 • Managing outsourcing suppliers at country level

11 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 28 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5

20 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาโท
 • วางแผนบริหารจัดการระบบการติดต่อประสานงานในอาคาร
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

06-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาโท
 • วางแผนบริหารจัดการระบบการติดต่อประสานงานในอาคาร
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

04-Dec-16

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีใจรักด้านบริการลูกค้า

03-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in related field.
 • 10 years of experience in property development
 • Computer Literate

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาโท
 • วางแผนบริหารจัดการระบบการติดต่อประสานงานในอาคาร
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

02-Dec-16

 

Applied
 • งานประสานงานขาย โครงการบุรินทร์พร๊อพเพอตี้
 • รวมบิล ทำค่าใช้จ่าย
 • วุฒิ ปวช. - ป.ตรี

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุมากกว่า 20 ปีขี้นไป
 • การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

02-Dec-16

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • รักการขาย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • ทำงานในเขตชลบุรี ศรีราชา
 • โอกาสความก้าวหน้า และ การทำงานสูง

01-Dec-16

Base salary + high commission

Applied
 • Over 5 years of sales management experience
 • Knowledge of Pattaya
 • Attractive salary and commission

27-Nov-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.