• มีความรู้ในงาน safety
  • มีทักษะด้านการบังคับบัญชา และการเป็นหัวหน้างาน
  • ประสบการณ์ด้านงานรักษาความปลอดภัยในโรงงาน

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.