• ประเมินราคาทรัพย์สิน
 • ผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญ, ชั้นวุฒิ
 • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 30 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพ

4 hours ago

 

Applied
 • THAI NATIONAL ONLY
 • degree in Law, Finance, and any related field
 • FIVE years experience in risk, compliance

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • good communication skill
 • Bachelor degree in hotel or Business management
 • Female, can be work under pressure

4 hours ago

 

Applied
 • - เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • -ประสบการณ์งานขายพื้นที่เช่า,ศูนย์การค้า,สำนักงาน
 • -ป.ตรี สาขา การตลาด,บริหาร

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Qualified Thai lawyer.
 • Bachelor or master’s degree in Law
 • Experience working with international law firms

4 hours ago

 

Applied
 • Bonus 2mths, Med Ins, Transp, Language, Mobile, PC
 • Real Estate Consultation Firm
 • Exp. in any Sales in JP Co. over 2 yrs.

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree
 • Good command in English
 • At least 2 years’ experience in Leasing management

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
 • วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและคู่แข่งขัน
 • มีประสบการณ์ตรงจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

4 hours ago

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบการให้บริการในหมู่บ้านจัดสรร
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาตรี
 • จัดกิจกรรมในหมู่บ้าน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

4 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : 1
 • บริหารงานบริการสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน
 • ประสานงาน ระหว่างลูกบ้านกับ หน่วยงาน

4 hours ago

 

Applied
 • Proactive, take initiative and well organized
 • Able to work fast under pressure
 • Fluent English language is required

4 hours ago

 

Applied
 • Graduate /Master’s degree in sales, marketing
 • บริหารการเปิดโครงการ วางแผน และควบคุมการสำรวจ
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

4 hours ago

 

Applied
 • Project coordinator and Business Analyst
 • Good command of written and spoken english
 • Proficient in microsoft office programs

4 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • มีประสบการณ์ในระดับบริหารงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Business Development
 • Real Estate
 • Business Development Manager

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สัญชาติไทย เพศชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • มีความคิดเชิงวิเคราะห์ สามารถคิดวิเคราะห์

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สวยสุภาพ หล่อสุภาพ บุคลิกดูดีชวนมอง มาสมัคร กับ AP
 • ประสบการณ์ด้านงานขาย ได้ทุกประเภท
 • พูดจา-บุคลิกมีเสน่ห์ คุณคือค้นที่เรากำลังค้นหา

15 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีใจรักงานด้านบริการ
 • ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบด้านบริการลูกค้า
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สำหรับผู้จัดการ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สำหรับผู้จัดการ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บริหารจัดการหมู่บ้าน/อาคาร อย่างน้อย 3 ปี

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีใจรักงานด้านบริการ
 • ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • High Income
 • Career Growth
 • Development Opportunities

17 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านพัฒนาธุรกิจและการวิเคราะห์โครงการ
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • มีประสบการณ์ในระดับบริหารมาไม่น้อยกว่า 5 ปี

20 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering or Architecture.
 • Possess a keen interest in Real Estate.
 • Possess a keen interest in Art.

20 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree or Master's degree in Civil Eng
 • 40-50 years old, Thai Nationality
 • Minimum 10 years experience in the property devel

22 hours ago

 

Applied
 • Experience in E-commerce
 • Strong knowledge E-commerce Platform
 • Strong problem solving and analytical skills

28-Mar-17

 

Applied
 • Develop and Manage projects
 • Develop feasibility study and business plans
 • Prepare project development organization, timeline

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Being responsible for policy formulation
 • Managing performance and operations of the REIT
 • Selecting real estate appraisers; planning

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Proaetive และ Self motivate
 • บริหารจัดการชุมชนและงานด้านลูกค้าสัมพันธ์
 • มีประสบการณ์บริหารชุมชน,การยกนิติบุคคล

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Looking after all sales and marketing functions
 • Great English command
 • 7 years of experience in real estate business

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in real estate industry is an advantag
 • Able to travel abroad
 • Having “I can do it” attitude

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Up to 300K/month, New Property Investment area
 • Travel frequently within SE Asia, Hong Kong, China
 • In-depth knowledge of the property industry field

28-Mar-17

 

Applied
 • Real Estate are advantageous
 • Planning, designing and implementing design
 • MS Project , AutoCAD, Photo shop, Sketch up

28-Mar-17

 

Applied
 • Thai nationality, aged over 40 years old
 • degree or higher in Business Administration
 • Proven track record of merchandizing experience

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, Thai nationality, aged above 40
 • degree or higher in Business Administration
 • 10 years of experience in real estate

28-Mar-17

 

Applied
 • Asset
 • Property Development
 • Store/Mall expansion

28-Mar-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพย์สิน อย่างน้้อย 5 ปี
 • ผ่านงานในระดับผู้ช่วยผู้จัดการฝหัวหน้างาน 3 ปี
 • มีความรู้การบริหารทรัพย์สิน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ทางด้านการบริหารทรัพย์สินอย่างน้อย 7 ปี
 • ผ่านงานผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการมาอย่างน้อย 5 ปี
 • มีความรู้ด้านการบริหารทรัพย์สิน กฎหมายที่เกี่ยวข้

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Property Management
 • Real Estate
 • At least 3 years working experience

28-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านนิติบุคคลอาคารชุด
 • บริหารงานด้านนิติบุคคลอาคารชุด ครบวงจร

28-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ
 • มีพาหนะส่วนตัว

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 2ปีขึ้นไป
 • ควบคุมดูแลการบริหารงานของผู้จัดการหมู่บ้าน

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์1ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านอาคารชุดหรือหมู่บ้านจะพิจารณาพิเศษ

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • บริหารจัดการหมู่บ้าน ให้เป็นไปตามนโยบาย
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานอาคารชุด

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารงานหมู่บ้านจะพิจารณา
 • มีพาหนะส่วนตัว

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ด้านการบริหาร
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Property Sales support
 • Customer service
 • Property Management

27-Mar-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's or above in Civil Engineering
 • More than 5 year experiences in team management.
 • Have experienced in High-Rise Building

27-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.