• ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • งานออกแบบและประเมินค่าใช้จ่าย
 • ดูแลและควบคุมงานโครงการ (project)

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Architectural
 • Experience in Shopping Center Management or Retail
 • Project management skills

2 hours ago

 

Applied
 • Salary negotiable
 • Full Time, Permanent
 • Mid Level, 8 years experience

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • รักษาความปลอดภัย
 • อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
 • บริหารบริษัทผู้รับจ้างบริการ

2 hours ago

 

Applied
 • วางแผน จัดระบบงาน ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร
 • งานบริหารโครงการ ประสานงานโครงการ
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์การด้านการโรงแรม receptio Front office
 • จบปริญญาตรีด้านการโรงแรมและสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีทักษะในการประสานงานการเจรจาและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Leadership
 • Management
 • Proactive

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30- 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาป.ตรี/ป.โท
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สัญชาติไทย วุฒิปริญญาตรี สาขาการบริหารธุรกิจ
 • ปสก.ตรงด้านบริหารจัดการที่พักอาศัยอย่างน้อย 5 ปี
 • มีทักษะด้านการบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Project coordinator and Business Analyst
 • Good command of written and spoken english
 • Proficient in microsoft office programs

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Business Admin
 • 3 year experience in Power business
 • Project evaluation, business analysis

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบป.ตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม เศรษฐศาสตร์ การเงิน
 • มีประสบการณ์การวิเคราะห์โครงการ ด้านการพัฒนาธุรกิจ
 • มีความเข้าใจในการทำงบประมาณ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

20-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี / โท การตลาด , สาขาการเงิน
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาธุรกิจ
 • ประเภท Property Development ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

20-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Business, Economic
 • 3-year experience in property development
 • Enthusiastic to learn new things and ability

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Real estate business
 • 3 years experience in Marketing field
 • Good leadership skills with ability to manage team

20-Oct-16

THB45k - 55k /month

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Engineering
 • Good English communication
 • (PowerPoint, Word and Excel); good skill

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • กำหนดทิศทางการทำงานด้านบริหารชุมชนแนวราบ
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารชุมชน
 • สามารถบริหารจัดการและวางแผนงานได้อย่างดี

20-Oct-16

 

Applied
 • Leadership
 • Management
 • Proactive

20-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม,สาขาภูมิสถาปัตย์
 • มีความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายก่อสร้างเป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ทางด้านออกแบบผังโครงการ

20-Oct-16

 

Applied
 • Opportunity to work in global brand of sanitary
 • Opportunity to utilize your skills and grow
 • The working location is very convenient for public

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Master Degree in Real Estate Management
 • Minimum 10 years of experienced in Real Estate
 • Minimum 8 years of experience in management level

20-Oct-16

 

Applied
 • 5-8 years working experience in retail mall
 • Good command of English
 • Want to live and build a good community

20-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree / Master’s Degree in Property
 • 3 year experience in property Acquisition
 • Good working knowledge of lease contract

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Contacts to interior designers, architects, projec
 • Good management of documents (Quotation, Report,
 • Experience in sales of building materials / interi

19-Oct-16

 

Applied
 • Property Sales support
 • Customer service
 • Property Management

19-Oct-16

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ควบคุมและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในการทำงาน
 • วางแผนและควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 27 - 35 ปี

19-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor or Master 's Degree in Architecture
 • Ability to manage Construction Projects starting
 • Understanding in architecture, interior design

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาปริญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธาหรืออื่นๆ
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป เพศชาย มีใบกว.
 • มีประสบการณ์ธุรกิจก่อสร้าง/อาคารสูงอย่างน้อย 5 ปี

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • การวางแผนและบริหารดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนงาน
 • ตรวจสอบสัญญา และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบุ
 • จัดทำแผนงานหลัก

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • สัญชาติไทย เพศชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • มีความคิดเชิงวิเคราะห์ สามารถคิดวิเคราะห์

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • สัญชาติไทย เพศชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • มีความคิดเชิงวิเคราะห์ สามารถคิดวิเคราะห์

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์สายงานก่อสร้าง อย่างน้อย 10 ปี
 • ประสบการณ์ในการสร้างบ้านด้วยระบบ Prefab หรือ Preca

19-Oct-16

 

Applied
 • Excellent in Project Marketing (real estate)
 • Good leadership and team player
 • Good English

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Management or related fields
 • Minimum 5 years experience in building
 • Knowledge in Juristic Person Acts

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Good English literacy and communications skills
 • Bachelor Degree in Business Administration
 • 1-2 Years in Property Management

19-Oct-16

 

Applied
 • Thai nationality, age 35-45 years old.
 • Degree in Business Administration, Marketing.
 • Good command in English.

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Marketing or Sales
 • 2 year's experienced in Marketing
 • Experienced in marketing real estate

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female 40-50 years old (Thai nationality)
 • Bachelor/Master degree in Accounting
 • Experience in Accounting in real estate business

18-Oct-16

THB90k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Male , age during 30-40 years old.
 • Bachelor degree in Architecture
 • 5 years Project Management in real estate firm

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in Business Administration
 • Good understanding of profit & loss statements
 • Strong analytical skills

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, age not over 34 years old
 • Direct experiences in Real Estate at least 1 year
 • Good personality with service-minded

18-Oct-16

 

Applied
 • 5 years of site acquisition experience in retail
 • F&B business and well understood the business
 • Car license

18-Oct-16

THB55k - 70k /month

Applied
 • Female, age between 28-35 years old
 • Bachelor's Degree or higher
 • At least 3 years experience

18-Oct-16

THB25k - 35k /month

Applied
 • 5 yrs in the Facility, or Building Management
 • Exp Shopping, Premium Building Management is plus
 • Excellent command of English will be preferred

17-Oct-16

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Business development Director / Manager
 • 5 - 10 years experiences
 • 80 - 150k

17-Oct-16

THB90k - 160k /month

Applied
 • บริหารงานโครงการ
 • budget
 • ประสานงาน

17-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor degree in related field
 • good presentation, have experience in training 4
 • Good Communication

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.