• นโยบายบริหารและการกำหนดคุณภาพนิติบุคคล
 • ปวส. ถึง ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความรับผิดชอบ ,ซื่อสัตย์ ,ตรงต่อเวลา

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย หญิง อายุ 24 - 30 ปี
 • ป.ตรี ด้านการตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี สื่อสารกับลูกค้าได้ชัด

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย หญิง อายุ 24 - 30 ปี
 • ป.ตรี ด้านการตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี สื่อสารกับลูกค้าได้ชัด

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 8-10 years of working experience in FM
 • knowledge in asset management
 • experience in all facility related systems

25-Apr-17

 

Applied
 • 1.Negotiate skill
 • 2.Ms.Office
 • 3.เคยผ่านงานที่ดูแลพื้นที่เช่าขนาดใหญ่ 10,000 ตร.ม

25-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.