• อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาด 1 ปีขึ้นไป
  • หากมีรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

05-Dec-16

 

Applied
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป เกี่ยวกับการจัดการหมู่บ้าน
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท
  • เพศหญิง/ชาย อายุ 27 - 35 ปี

02-Dec-16

 

Applied
  • ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
  • ดำเนินงานต่างๆตามมติที่ประชุม
  • เพศหญิง/ชาย อายุ 30 - 35 ปีขึ้นไป

02-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.