• อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาด 1 ปีขึ้นไป
  • หากมีรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

17-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.