• เจ้าหน้าที่บัญชี (AP , AR) ด่วน!!
  • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
  • สามารถใช้ MS Ofiice (Word,Excel) ได้เป็นอย่างดี

22-May-17

Salary negotiable

Applied
  • experience in marketing with background in real es
  • Creative, initiativeproactive, result and customer
  • Control budget of each project assigned

22-May-17

Salary negotiable

Applied
  • Bachelor’s degree or higher in Marketing
  • Initiative/Creative/Pro activeplanning for each as
  • planning, media planning and budget planning

19-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.