• กำกับ ดูแล ควบคุมบริหารจัดการงานสาธารณูปโภค
 • ออกใบเสร็จรับชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
 • รับเรื่องร้องเรียนลูกบ้าน

4 hours ago

 

Applied
 • Good command in English communication
 • Experiences in hospitality industry
 • High responsibility and good attitude

21-Jun-17

THB20k - 25k /month

Applied
 • Age 25 – 35 years old
 • Bachelor’s degree Sales, Business Management
 • 2 years real estate sales experience / club member

21-Jun-17

 

Applied
 • Male, (Thai nationality), age over 33 years old
 • Minimum 10 years’ experience in construction field
 • Bachelor degree or higher degree in Architect

20-Jun-17

 

Applied
 • 8 years experienced in management of villas rental
 • Strong service mind and Mature
 • Good command of English

19-Jun-17

 

Applied
 • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
 • วิศกรภาคสนาม,วิศวกรงานอสังหาริมทรัพย์
 • สามารถอ่านแบบงานก่อสร้างได้

19-Jun-17

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • บัญชีปิดงบ
 • บัญชีลูกหนี้ อสังหาริมทรัพย์
 • บัญชีและภาษี

19-Jun-17

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Control and manage construction cost.
 • Oversee all on-site managing and monitoring.
 • Provide coaching and counseling to foreman.

16-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.