• Bachelor degree in related field
 • good presentation, have experience in training 1-2
 • Good Communication

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Excellent command in English
 • TOEIC more than 700 scores
 • Having experiences in Sales at least 1 years

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female, age between 28-35 years old
 • Bachelor's Degree or higher
 • At least 3 years experience

15 hours ago

THB25k - 35k /month

Applied
 • Vendor Management
 • Office administration
 • Capital and operating expense management

21 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านการติดต่อหน่วยงานราชการ 5 ปีขึ้นไป
 • ขับรถได้ และมีใบขับขี่รถยนต์ เดินทางไปต่างจังหวัด

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • จัดประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น
 • มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการบริษัท 3 ปีขึ้นไป
 • ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร

21 hours ago

 

Applied
 • จบป.ตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม เศรษฐศาสตร์ การเงิน
 • มีประสบการณ์การวิเคราะห์โครงการ ด้านการพัฒนาธุรกิจ
 • มีความเข้าใจในการทำงบประมาณ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

21 hours ago

 

Applied
 • 3-5 years experienced Sales - Resales - Leasing
 • Good command of English or other
 • experienced in real estate duties is an advantage

21 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Receipt of in-coming mail
 • Review and monitor stationery stocks
 • Checking of meeting rooms

21 hours ago

 

Applied
 • Management Associate
 • Management Trainee
 • Master Degree

21 hours ago

 

Applied
 • Project management
 • Project coordination
 • business development

22-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี การเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจก่อสร้าง หรือ อสังหาริมทรัพย
 • ใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี

22-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female Age 28-35 years
 • At least 3 years' experience in marketing
 • Fluent in speaking and written English

22-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง อย่างน้อย 5 ปี

21-Jul-17

 

Applied
 • 5 years of experience as a Building Manager
 • Responsible for the overall day-to-day operations
 • Strong management, communication skills

21-Jul-17

 

Applied
 • 5 - 10 years of direct experience
 • Thai native with good English communication
 • Negotiation skill and attention to details

21-Jul-17

 

Applied
 • Marketing Concept and Strategy
 • Experience in Space Management and Zoning
 • Excellent command of spoken and written English

21-Jul-17

 

Applied
 • ระดับการศึกษา อย่างต่ำปริญญาตรี สาขาการจัดการ
 • เป็นผู้จัดการอาคารชุดอย่างน้อย 3 ปี ภาษาอังกฤษดี
 • รายได้ 35,000 บาทขึ้นไป มีประกันสุขภาพ โบนัส

21-Jul-17

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Native Mandarin Chinese Speaker
 • Previous Experience with Online Marketing
 • Flexible Work Hours Based from Home

21-Jul-17

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Good personality
 • Good english skill in communication
 • good knowledge in real estate

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Great Company
 • Great Role
 • Great Location

21-Jul-17

 

Applied
 • Open to VP and Director level professionals
 • Experienced in mid and high-rise development
 • Can lead the business expansion

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Property market analysis, Sales planing strategy
 • Sales growth planing, Cost of sale analysis profit
 • 10 year property market penetration strategy

21-Jul-17

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี ด้านการขายพื้นที่

20-Jul-17

 

Applied
 • Master’s or Bachelor’s Degree in Finance
 • 2-3 years working experience in financial
 • Good command of written and spoken English

20-Jul-17

 

Applied
 • Create and monitor strategic expansion plans
 • Investment, Marketing, Project Development
 • Strong Real estate market trend/technology

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Architecture, Engineering
 • Develop a detailed project budget
 • Property management

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีทักษะในการสื่อสาร
 • มีความอดทนสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาปริญญา ตรี – ด้าน สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ดูแลจัดทำ ประสานงาน การออกแบบโครงการคอนโด
 • สำรวจคู่แข่ง วิเคราะห์ ศึกษารายละเอียดโครงการคอนโด

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุม และตรวจสอบงานของผู้รับเหมาได้
 • มีความรู้และประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูง
 • ควบคุมงานก่อสร้างหน้างานทุกขั้นตอนการก่อสร้างให้เป

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • งานธุรการ เกี่่ยวกับเอกสาร
 • มีความมั่นคง
 • สวัสดิการดี

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in commercial&hotel development project
 • Strong project management and analytical skills
 • Good command of English

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศหญิงหรือชาย
 • ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ หรือ การตลาด
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

20-Jul-17

 

Applied
 • Experience in Land and property Development
 • Experience in Shopping Center Space Management
 • Good communication in English

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • experience in Retail business,Tenant Management
 • Experience in Property Development is preferable
 • Good communication in English

20-Jul-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ 0-2 ปีขึ้นไป
 • นำเสนอขายโครงการแก่ลูกค้า
 • บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ

20-Jul-17

 

Applied
 • Store Expansion/ Land Acquisition
 • Retail business, business development
 • Good negotiation, communication, good in English

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านพัฒนาธุรกิจและการวิเคราะห์โครงการ
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • มีประสบการณ์ในระดับบริหารมาไม่น้อยกว่า 5 ปี

20-Jul-17

 

Applied
 • Must have experience in the resole market
 • must be willing to work hard
 • self-motivated

19-Jul-17

 

Applied
 • ประสบการณ์บริหารคอนโดหรืออาคารสำนักงาน 3 ปีขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

19-Jul-17

 

Applied
 • Interior design
 • Design coordinator
 • Architectural design

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in property project marketing
 • English communication skill is necessary
 • Able to travel when necessary

19-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor in Sales/Marketing, Proficient in English
 • 5 years+ in venue sales; exhibition, hotel, event
 • Strong builing relationship, trust, motivation

19-Jul-17

 

Applied
 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • Great location: The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Sourcing new possible area with land-lodge
 • Negotiating and closing business contract deal
 • Visiting all branch upcountry

19-Jul-17

 

Applied
 • Monitor Procurement Agent
 • Develop and deliver a Procurement Strategy
 • Interior Decorative Knowledge

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in property handover and cs
 • Excellent interpersonal skill
 • Fluency in English

19-Jul-17

 

Applied
 • Minimum 5 years’ experience in sales
 • Fluent in both written & spoken English
 • Very good personality with excellent communication

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Exp in Hotel Property/ Development/ Real Estate
 • Bachelor/ Master in any field
 • Good Command in English

19-Jul-17

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.