• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
  • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
  • ประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

24-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.