• ปริญญาตรี การตลาด
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
  • บริหารทีมขาย

24-Jun-17

Salary negotiable

Applied
  • มีจิตใจรักในงานด้านบริการ
  • ปริญญาตรี ด้านการตลาด
  • รักงานขาย งานบริการ มีความคล่องตัวสูง

24-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.