• รับผิดชอบงานขาย เพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
  • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
  • ออกตลาดนอกพื้นที่เพื่อนำเสนอโครงการขายกับลูกค้า

17-Feb-17

 

Applied
  • Advise to Chinese customer and able to close deal
  • Strong sense of managerial skill
  • Charismatic appeal with smart attitude.

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.