• รับผิดชอบงานขาย เพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
  • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
  • ออกตลาดนอกพื้นที่เพื่อนำเสนอโครงการขายกับลูกค้า

21-Apr-17

 

Applied
  • มีจิตใจรักในงานด้านบริการ
  • ปริญญาตรี ด้านการตลาด
  • รักงานขาย งานบริการ มีความคล่องตัวสูง

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรี การตลาด
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
  • บริหารทีมขาย

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.