• พนักงาน(หญิง)อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี
 • มีใบขับขี่รถยนต์

18-Oct-16

THB13k - 20k /month

Applied
 • พนักงานหญิงอายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี
 • (พูดจีนได้ พิจารณาเป็นพิเศษ)

18-Oct-16

Base salary + high commission

Applied
 • พนักงานหญิงอายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี
 • (พูดจีนได้ พิจารณาเป็นพิเศษ)

18-Oct-16

Base salary + high commission

Applied
 • Native Mandarin Chinese Speaker
 • Previous Client-facing Sales Experience
 • Located in Chiang Mai or Willing to Relocate

17-Oct-16

THB25k - 30k /month (includes high commission)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.