• รับผิดชอบงานขาย เพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
  • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
  • ออกตลาดนอกพื้นที่เพื่อนำเสนอโครงการขายกับลูกค้า

23-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.