• ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในการบริหารพื้นที่ของศูนย์การค้า
  • มีทักษะในการต่อรองและการติดต่อประสานงาน

28-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.