• มีประสบการด้านการควบคุมและบริหารโครงการ 10 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์สายงานก่อสร้างและสายงานเกี่ยวข้อง
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

10 hours ago

 

Applied
 • Well to fluent in English/ Chinese
 • Thai nationality Age between 22 - 35
 • At least 1-2 year experience in sales, experienced

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Property Management, Low Rise, High Rise
 • Real Estate, Property Developer
 • People Management

09-Dec-16

 

Applied
 • Adopt the prepared study to develop the projects
 • Architecture, Real estate
 • Prepare and implement a marketing and media plan

09-Dec-16

 

Applied
 • high rise and low rise experience
 • condominium, town house, single detached house
 • feasibility study experience is a must

09-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Thai national, male or female, aged 30-37
 • Bachelor or Master’s Degree in Hospitality
 • 7 years of working experience in retail

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Best UK property agent in Thailand
 • Opportunity to grow as a small firm
 • Vision to be the largest estate agency

09-Dec-16

THB35k - 45k /month (includes high commission)

Applied
 • 7 years working experience in Leasing Corporate
 • Handle and analysis client requirement.
 • Have a background in Property Development

09-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor in Accounting / IFRS, Thai GAAP knowledge
 • 4+ years of experience Accounting and Finance
 • Strong verbal and written in English communication

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for the overall day-to-day operations
 • Planning, supervising & monitoring administrations
 • Ensuring that all operating procedures

08-Dec-16

 

Applied
 • Handling elements of the inbound ,Outbound
 • Degree or higher in BA or any related fields
 • Good communication in English

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Set business directions and development plans
 • Manage malls’ facilities and public utilities
 • Supervise and coach subordinates

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in business management,
 • Prepare annual budgets, forecasts
 • Monitor all asset management functions

08-Dec-16

Above THB160k /month

Applied
 • ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
 • จดทะเบียนนิติกรรม จำนอง
 • สำรวจและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

08-Dec-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • งานสำรวจ ตรวจสอบ และประเมินหลักทรัพย์ ที่ดิน

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี/ป.โท สาขา ประเมินหลักทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์
 • เพศ ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ และมีทักษะการนำเสนอ

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30- 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาป.ตรี/ป.โท
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Have a background in Property Development
 • Excellent in communication skill
 • Computer Literature

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Excitement to build a new hotel brand
 • Experiences in Business Development, Site Analye
 • Passion to learn new things and grow,good attitude

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย อายุ(ปี) : 21 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มีความคล่องตัวสูง
 • นำเสนอสินค้าประเภทคอนโดมิเนียม/บ้าน/อาคารให้ลูกค้า

08-Dec-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน ISO 9001 อย่างน้อย 1 ปี
 • มีประสบการณ์ ระบบภายใน (IQA),การทำ 5ส
 • หามีประสบการณ์ทางด้านอสังหา ฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 3years experience in RealEstate Sales(condominium)
 • Understanding of sales and marketing principles.
 • negotiating, selling, business planning skills

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 34 ปี วุฒิป.ตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์งานขายหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, age not over 34 years old
 • Direct experiences in Real Estate at least 1 year
 • Good personality with service-minded

08-Dec-16

 

Applied
 • Thai Nationality, age 22-34 Years old
 • Real Estate sales agent / Resales
 • Good in Chines/Mandarin language

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิป.ตรี
 • ปสก.การขายที่ดินและการขาย-เช่าอสังหาฯ 3 ปีขึ้นไป
 • มีรถยนต์ส่วนตัวและใบอนุญาติขับขี่

08-Dec-16

Base salary + high commission

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 24-30 ปี สัญชาติไทย
 • มีประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้าง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ดี

08-Dec-16

 

Applied
 • Feasibility study experience is a must
 • Good personality and presentation skill
 • Goof Engish

07-Dec-16

 

Applied
 • Office Manager
 • Familiar with mulit-national company&environment
 • At least 7 years of experience

07-Dec-16

 

Applied
 • มีทักษะในการประสานงานและการสื่อสาร
 • สามารถใช้ SAP ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้

07-Dec-16

 

Applied
 • 5 years experience as senior managerial position
 • Degree in business/marketing or related fielก
 • Good Analytical and logical thinking

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Marketing Director
 • At least 15 years of experience in property
 • 100,000 - 130,000

07-Dec-16

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีด้านกฎหมาย หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน Due Diligence จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female age between 35 - 40 years old
 • At least 5 yrs of experience in Marketing
 • Bachelor Degree in any field

07-Dec-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์การด้านการโรงแรม receptio Front office
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะในการประสานงานการเจรจาและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • สัญชาติไทย ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
 • ประสบการณ์ตรงด้านการบริหารโครงการ, หมู่บ้าน, อาคาร
 • บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Good English literacy and communications skills
 • Bachelor Degree in Business Administration
 • 1-2 Years in Property Management

07-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30-45 ปี สัญชาติไทย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา การบริหาร ,รัฐศ
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการบริหาร ทีมอาคารชุด

06-Dec-16

 

Applied
 • At least 5 year experience in construction project
 • Be self-motivated, a strong team player
 • Proficiency in English and computer literate

06-Dec-16

 

Applied
 • 5 years of experience at senior managerial
 • Bachelor or higher degree in business/marketing
 • Age between 38 to 45 years old

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 years experience in property sales
 • Excellent interpersonal skills,Presentation skills
 • Fluent in English

06-Dec-16

 

Applied
 • 7 years+ exp in Shopping Center Management
 • Excellent command of English
 • BBA, MBA, or Engineering degree

06-Dec-16

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • สัญชาติไทย เพศชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • มีความคิดเชิงวิเคราะห์ สามารถคิดวิเคราะห์

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อนัดหมายและติดตามลูกค้าในช่วงโอนกรรมสิทธิ์
 • ติดต่อและประสานงานเบื้องต้นกับธนาคาร
 • จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด
 • มีประสบการณ์วางแผนการตลาดในอสังหาฯ 2-5 ปีขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ และมีใบขับขี่

05-Dec-16

 

Applied
 • Good personality
 • Good english skill in communication
 • good knowledge in real estate

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • บุคลิกดี สื่อสารภาษาอังกฤษได้ ดี-ดีมาก
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี
 • มีประสบการณ์ประสานงาน 1-2 ปี

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • manage a complex real estate
 • managerial skill
 • engineer education

05-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.