• เพศชาย/หญิง อายุ 30- 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาป.ตรี/ป.โท
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop and Manage projects
 • Develop feasibility study and business plans
 • Prepare project development organization, timeline

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good personality
 • Good english skill in communication
 • good knowledge in real estate

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • บริหารจัดการหมู่บ้าน ให้เป็นไปตามนโยบาย
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานอาคารชุด

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 2ปีขึ้นไป
 • ควบคุมดูแลการบริหารงานของผู้จัดการหมู่บ้าน

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์1ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านอาคารชุดหรือหมู่บ้านจะพิจารณาพิเศษ

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good English literacy and communications skills
 • Bachelor Degree in Business Administration
 • 1-2 Years in Property Management

7 hours ago

 

Applied
 • Male, Age between 30 - 50 yrs old
 • 5 years+ exp in Utility and Facility Management
 • Excellent command of English

7 hours ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • เป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาองค์กรมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี
 • และ/หรือเชื่อว่ามีศักยภาพ สามารถปฎิบัติงานได้
 • ปริญญาตรีขึนไป สาขาเศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ

7 hours ago

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • สำหรับผู้จัดการ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บริหารจัดการหมู่บ้าน/อาคาร อย่างน้อย 3 ปี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบด้านบริการลูกค้า
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สำหรับผู้จัดการ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, age 22-34 Years old
 • Real Estate sales agent / Resales
 • Good in Chines/Mandarin language

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Record in/out times of visitors and vehicles
 • Carry out security duties at the lift lobbies
 • To supervise and monitor general and technical

20 hours ago

 

Applied
 • Bachelor in Law from reputable university
 • Min 8 years experience from Property Developer
 • Good command in English

18-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์งานติดต่อราชการ
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • จบ วิศวกรรมโยธา หรือ สถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง 3 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน

18-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการจัดการ บัญชี
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป ด้านงานธุรการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • บุคลิกดี สื่อสารภาษาอังกฤษได้ ทัศนคติดในการทำงานดี
 • มีไหวพริบ ทำงานเชิงรุก และภาวะกดดันได้
 • มีประสบการณ์งานขาย หรือการตลาดด้านอสังหาริมทรัพย์

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, age not over 34 years old
 • Direct experiences in Real Estate at least 1 year
 • Good personality with service-minded

18-Jan-17

 

Applied
 • Thai Nationality, age 22-34 Years old
 • Real Estate sales agent / Resales
 • Good in Chines/Mandarin language

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • University degree in Real Estate or related field
 • Good command of Thai. Fluent English is an asset
 • Detail-minded and independent

18-Jan-17

 

Applied
 • At least 3 years experience in property sales
 • Excellent interpersonal skills,Presentation skills
 • Fluent in English

18-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิป.ตรี
 • ปสก.การขายที่ดินและการขาย-เช่าอสังหาฯ 3 ปีขึ้นไป
 • มีรถยนต์ส่วนตัวและใบอนุญาติขับขี่

18-Jan-17

Base salary + high commission

Applied
 • 3years experience in RealEstate Sales(condominium)
 • Understanding of sales and marketing principles.
 • negotiating, selling, business planning skills

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • high rise and low rise experience
 • condominium, town house, single detached house
 • feasibility study experience is a must

18-Jan-17

 

Applied
 • Property Management, Low Rise, High Rise
 • Real Estate, Property Developer
 • People Management

18-Jan-17

 

Applied
 • Entry Level Job
 • Salary 17K+ and competitive commission!
 • Good command of English both written and spoken

18-Jan-17

THB16k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • งานสำรวจ ตรวจสอบ และประเมินหลักทรัพย์ ที่ดิน

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี/ป.โท สาขา ประเมินหลักทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์
 • เพศ ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ และมีทักษะการนำเสนอ

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationals only
 • Fluent in Chinese and English
 • Experience in property sales is a plus

18-Jan-17

Base salary + high commission

Applied
 • At least 10years in Legal for Property Development
 • Good Command in English
 • Graduated from Law School

18-Jan-17

 

Applied
 • experience in hotel management or property develop
 • degree in finance or related fields
 • Experience to develop the high end projects

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of experience in the music industry.
 • ABRSM or Trinity College certification is a must.
 • Has strong passion in music.

17-Jan-17

THB35k - 55k /month

Applied
 • Visit and talk to the owners about their property
 • Estimate the value of the property.
 • Market and promote properties for sale.

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop Sales Strategy and Planning
 • Responsible for all sales activities
 • Experience in Property sales

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Real estate agents, ongoing training provided
 • Good command in english language
 • Salary + commission - 5,5 days working

17-Jan-17

Base salary + high commission

Applied
 • สัญชาติไทย เพศชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • มีความคิดเชิงวิเคราะห์ สามารถคิดวิเคราะห์

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • สัญชาติไทย วุฒิปริญญาตรี สาขาการบริหารธุรกิจ
 • ปสก.ตรงด้านบริหารจัดการที่พักอาศัยอย่างน้อย 5 ปี
 • มีทักษะด้านการบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Must experience in franchise business or sales
 • have to have negotiation and interpersonal skill
 • academic, school, kumon, education franchise, kids

16-Jan-17

 

Applied
 • Management residential buildings
 • Overall plans, analyze problems and evaluation
 • Improving the efficiency of building management

16-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor degree in related field
 • good presentation, have experience in training 1-2
 • Good Communication

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด
 • มีประสบการณ์วางแผนการตลาดในอสังหาฯ 2-5 ปีขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ และมีใบขับขี่

16-Jan-17

 

Applied
 • aluminium facade, curtain walls, windows,shading
 • architect, engineer spoken and written English
 • Construction sector experience, AutoCad, Inventor

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Valuation
 • Business development
 • Acquisition

16-Jan-17

THB55k - 70k /month

Applied
 • Fluency in Thai & English
 • A minimum 2 year college degree
 • Contribute to team effort

16-Jan-17

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor in BA, Real Estate & Property management
 • 10 years exp.in Building and Facilities Management
 • Age 35 y+,Good in Eng, Excellent people management

16-Jan-17

 

Applied
 • Male, Age between 30 - 35 yrs old
 • 5 years+ exp in Building Management, M&E
 • Excellent command of English

16-Jan-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • ติดต่อนัดหมายและติดตามลูกค้าในช่วงโอนกรรมสิทธิ์
 • ติดต่อและประสานงานเบื้องต้นกับธนาคาร
 • จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.