• วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
 • วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและคู่แข่งขัน
 • มีประสบการณ์ตรงจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการตลาดแนวราบ
 • สนับสนุนข้อมูลสำหรับฝ่ายขายในการดำเนินกิจกรรม

14 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in or higher
 • Minimum of 5 years’ experience
 • Must have a strong project management skills

28-Apr-17

 

Applied
 • Building facility management
 • Engineering background
 • Good command of English

28-Apr-17

 

Applied
 • Good personality
 • Good english skill in communication
 • good knowledge in real estate

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • วุฒิการศึกษาป.ตรี สาขาทรัพยากรบุคคล
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานบุคคลอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่

28-Apr-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ 0-2 ปีขึ้นไป
 • นำเสนอขายโครงการแก่ลูกค้า
 • บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ

28-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Engineering
 • Good English communication
 • (PowerPoint, Word and Excel); good skill

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 7+ exp in financial, investment or related.
 • Able to evaluate opportunities and execute
 • Good English

27-Apr-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารอาคารสำนักงาน 3 ปี
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน
 • มีความละเอียดรอบคอบ

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Implementing/executing plan, planning, supporting
 • Developing and monitoring marketing plans
 • Reviewing marketing activities

27-Apr-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ 3 ปีในการทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์
 • ทำงานด้านจดทะเบียน,โอน/ย้าย, จำนองที่ดิน ฯลฯ
 • ได้ทำงานร่วมกับทนายที่มีความสามารถ

27-Apr-17

 

Applied
 • 8 years of experience in property
 • Feasibility study, Financial
 • Good at English

27-Apr-17

 

Applied
 • responsible for all sales activities
 • 8 years of experience
 • Experience in luxury condominium sales

27-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30-45 ปี สัญชาติไทย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา การบริหาร ,รัฐศ
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการบริหาร ทีมอาคารชุด

27-Apr-17

 

Applied
 • Looking after all sales and marketing functions
 • Great English command
 • 7 years of experience in real estate business

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Being responsible for business development
 • Developing leasing strategies to manage space
 • Reviewing close competitors' marketing activities

26-Apr-17

 

Applied
 • Sales & Marketing Plans & Executions
 • S&P brochures & contracts
 • Thai condominium market trends

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
 • จดทะเบียนนิติกรรม จำนอง
 • สำรวจและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

26-Apr-17

 

Applied
 • See job description.
 • See job description.
 • See job description.

26-Apr-17

 

Applied
 • Excellent in english and chinese
 • experience in customer service at least 2 years
 • can be work 6 days/week

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Working for a well-known Office Building in BKK
 • Attractive income, New Property Investment area
 • Travel frequently within SE Asia, Hong Kong, China

26-Apr-17

 

Applied
 • Provide reports in line with SET regulations
 • Manage funds flow from IPO, RO, Tender Offer deals
 • Comply SEC’s regulation to segregate clients funds

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • รักษาความปลอดภัย
 • อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
 • บริหารบริษัทผู้รับจ้างบริการ

26-Apr-17

 

Applied
 • ประเมินที่ดิน
 • ประเมินอสังหาริมทรัพย์
 • เจรจาต่อรอง

26-Apr-17

 

Applied
 • Female, age between 28-35 years old
 • Bachelor's Degree or higher
 • At least 3 years experience

26-Apr-17

THB25k - 35k /month

Applied
 • Working for a well-known Office Building in BKK
 • Viewing contract and finding new tenants, retails
 • Attractive income, benefit & allowance

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 24-30 ปี สัญชาติไทย
 • มีประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้าง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ดี

26-Apr-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • งานออกแบบและประเมินค่าใช้จ่าย
 • ดูแลและควบคุมงานโครงการ (project)

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 8years of Sales experiences in real estate
 • Bachelor’s degree or higher ; majors preferred.
 • Excellent communication skills in English and Thai

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Identifying new project business development
 • Site acquisition survey for valuable property area
 • Research the market trend

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Adopt the prepared study to develop the projects
 • Architecture, Real estate
 • Prepare and implement a marketing and media plan

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิงหรือชาย
 • ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ หรือ การตลาด
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

25-Apr-17

 

Applied
 • Attractive Salary, Commission and Extras!
 • Driven, Motivated and Charming Individuals Wanted
 • Challenging and Exciting Work Role

25-Apr-17

THB16k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • Good communicator and organizer.
 • Strong Chinese language ablility
 • Competitive commission and work benefits

25-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
 • Facilities Management
 • Over 10 yrs of experience
 • Engineering background is a plus

25-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานนิติบุุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการประสานงาน การเจรจา และมีมนุษยสัมพันธ์
 • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ ตามโครงการที่มอบหมายได้

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • สัญชาติไทย ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
 • ประสบการณ์ตรงด้านการบริหารโครงการ, หมู่บ้าน, อาคาร
 • บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Visit and talk to the owners about their property
 • Estimate the value of the property.
 • Market and promote properties for sale.

24-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
 • Visit and talk to the owners about their property
 • Estimate the value of the property.
 • Market and promote properties for sale.

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Adopt the prepared study to develop the projects
 • Architecture, Real estate
 • Prepare and implement a marketing and media plan

24-Apr-17

 

Applied
 • New type of business in Thailand (no competitor)
 • Stable and potential to grow up in Thailand
 • Evaluation bases on real performance of individual

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง สัญชาติไทย อายุ 35-40 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Supervise the implementation of the project
 • Minimum of 10 years post qualified experience
 • High Rise Condominium

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Property Managment
 • Office Managment
 • Property Manager

24-Apr-17

 

Applied
 • From foundation to completion
 • Residential and commercial properties
 • Thai design & build codes

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีใจรักงานด้านบริการ
 • ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Business Development
 • Real Estate
 • Business Development Manager

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • มีประสบการณ์ในระดับบริหารงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.