• มีประสบการด้านการควบคุมและบริหารโครงการ 10 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์สายงานก่อสร้างและสายงานเกี่ยวข้อง
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

8 hours ago

 

Applied
 • Well to fluent in English/ Chinese
 • Thai nationality Age between 22 - 35
 • At least 1-2 year experience in sales, experienced

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา สาขาการตลาด,
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดการอาคาร 2 ปี ขึ้นไป

17 hours ago

 

Applied
 • 3-5 years of direct experience in asset management
 • Bachelor's or Master's Degree in Real Estate
 • Good understanding of office market

20 hours ago

 

Applied
 • Property Management, Low Rise, High Rise
 • Real Estate, Property Developer
 • People Management

09-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor Degree in Finance, Real estate, Economics
 • Conduct a feasibility study
 • experience of BD or Marketing in real estate

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Adopt the prepared study to develop the projects
 • Architecture, Real estate
 • Prepare and implement a marketing and media plan

09-Dec-16

 

Applied
 • high rise and low rise experience
 • condominium, town house, single detached house
 • feasibility study experience is a must

09-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Business Admin
 • 2 years in sales administrative or customer
 • Good Planning and documentation skills.

09-Dec-16

 

Applied
 • สถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านสถาปนิก อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

09-Dec-16

 

Applied
 • ควบคุมและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในการทำงาน
 • วางแผนและควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 27 - 35 ปี

09-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง/ชายอายุ 27 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป เกี่ยวกับการจัดการอาคาร

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , อายุ(ปี) : 27 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2

09-Dec-16

 

Applied
 • Male, aged 25 years old up
 • Bachelor’s degree and/or Master’s Degree
 • Having 3-5 years experience

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , อายุ(ปี) : 27 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2

09-Dec-16

 

Applied
 • Thai national, male or female, aged 30-37
 • Bachelor or Master’s Degree in Hospitality
 • 7 years of working experience in retail

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • auditor
 • Able to work under pressure
 • Job knowledge and responsibilities.

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Best UK property agent in Thailand
 • Opportunity to grow as a small firm
 • Vision to be the largest estate agency

09-Dec-16

THB35k - 45k /month (includes high commission)

Applied
 • Customer-focused with good interpersonal skill
 • At least 6-8 years’ Management lever experience
 • Good communication skills in both Thai and English

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 7 years working experience in Leasing Corporate
 • Handle and analysis client requirement.
 • Have a background in Property Development

09-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ช อายุ 35- 40 ปี สัญชาติไทย
 • ปริญญาตรี / โท สาขาการเงิน , การตลาด
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาธุรกิจ

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Accounting / IFRS, Thai GAAP knowledge
 • 4+ years of experience Accounting and Finance
 • Strong verbal and written in English communication

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Agency services for tenants or purchasers.
 • Represent the sellers in negotiating with buyers
 • Market and promote properties for sale.

09-Dec-16

 

Applied
 • degree or higher in Business Administration
 • Good understanding of profit & loss statements
 • Strong analytical skills

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาโท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์วิเคราะห์โครงการและวางแผนการตลาด 10 ปี

09-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor in Real Estate, Economics, Finance
 • Licensed Property Fund Manager and/or REIT Manager
 • Strong analytical skill

09-Dec-16

 

Applied
 • Age more than 35 years
 • Male or Female, with Bachelor degree in any field
 • Good command both written & spoken in English

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ MS Office

08-Dec-16

 

Applied
 • Sale Condo
 • MRT Bangkae
 • Property Development

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for the overall day-to-day operations
 • Planning, supervising & monitoring administrations
 • Ensuring that all operating procedures

08-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor Degree or Master’s in any related field.
 • 5 years’ experience in High Rise Building
 • Engineering background is a plus.

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Coordinate with client, Project manager and team
 • Very good English communication, computer skills
 • Good Team work and planning skills

08-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานขายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 5 ปี
 • มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างาน

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี - ปริญญาโท ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Handling elements of the inbound ,Outbound
 • Degree or higher in BA or any related fields
 • Good communication in English

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Set business directions and development plans
 • Manage malls’ facilities and public utilities
 • Supervise and coach subordinates

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in business management,
 • Prepare annual budgets, forecasts
 • Monitor all asset management functions

08-Dec-16

Above THB160k /month

Applied
 • ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
 • จดทะเบียนนิติกรรม จำนอง
 • สำรวจและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

08-Dec-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • งานสำรวจ ตรวจสอบ และประเมินหลักทรัพย์ ที่ดิน

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี/ป.โท สาขา ประเมินหลักทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์
 • เพศ ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ และมีทักษะการนำเสนอ

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30- 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาป.ตรี/ป.โท
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Have a background in Property Development
 • Excellent in communication skill
 • Computer Literature

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีจิตบริการและมีความกระตือรือร้น
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป ในสายงานตรวจสอบภายใน
 • ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • ความคิดเชิงระบบ/ทักษะการนำเสนอ

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ 5 ปี ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • ปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Process Improvement)
 • มีความรู้ในระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9000 & BSC

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Excitement to build a new hotel brand
 • Experiences in Business Development, Site Analye
 • Passion to learn new things and grow,good attitude

08-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.