• ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรได้อย่างดี
  • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทักษะในการสื่อสารดี
  • มีภาวะผู้นำ สามารถบริหาร และพัฒนาทีมงานได้

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.