• เจ้าหน้าที่บัญชี (AP , AR) ด่วน!!
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้ MS Ofiice (Word,Excel) ได้เป็นอย่างดี

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • experience in marketing with background in real es
 • Creative, initiativeproactive, result and customer
 • Control budget of each project assigned

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Marketing
 • Initiative/Creative/Pro activeplanning for each as
 • planning, media planning and budget planning

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • นโยบายบริหารและการกำหนดคุณภาพนิติบุคคล
 • ปวส. ถึง ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความรับผิดชอบ ,ซื่อสัตย์ ,ตรงต่อเวลา

19-May-17

 

Applied
 • เพศชาย หญิง อายุ 24 - 30 ปี
 • ป.ตรี ด้านการตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี สื่อสารกับลูกค้าได้ชัด

17-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย หญิง อายุ 24 - 30 ปี
 • ป.ตรี ด้านการตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี สื่อสารกับลูกค้าได้ชัด

17-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย หญิง อายุ 24 - 30 ปี
 • ป.ตรี ด้านการตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี สื่อสารกับลูกค้าได้ชัด

17-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.