• จบการศึกษาปริญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธาหรืออื่นๆ
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป เพศชาย มีใบกว.
 • มีประสบการณ์ธุรกิจก่อสร้าง/อาคารสูงอย่างน้อย 2 ปี

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการด้านการควบคุมและบริหารโครงการ 10 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์สายงานก่อสร้างและสายงานเกี่ยวข้อง
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

5 hours ago

 

Applied
 • การรับโทรศัพท์ และโอนสายให้หน่วยงาน
 • จัดลำดับงานนำส่งเอกสารเข้า-ออก จากหน่วยงาน
 • จัดระบบและบริหารตารางการให้บริการห้องประชุม

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับเรื่องและให้คำปรึกษากับลูกบ้านเพื่อดำเนินการ
 • วิเคราะห์และประเมินงานซ่อม
 • จัดทำแผนงานและจัดระบบการดำเนินการเข้าซ่อมแซม

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manages overall operations of the building
 • Office Building Management
 • Building manager

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • รักษาความปลอดภัย
 • อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
 • บริหารบริษัทผู้รับจ้างบริการ

12 hours ago

 

Applied
 • Experience in building management
 • Experience in hotel front office
 • Experience in Service Apartment

21 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30- 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาป.ตรี/ป.โท
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Good personality
 • Good english skill in communication
 • good knowledge in real estate

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • บริหารจัดการหมู่บ้าน ให้เป็นไปตามนโยบาย
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานอาคารชุด

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 2ปีขึ้นไป
 • ควบคุมดูแลการบริหารงานของผู้จัดการหมู่บ้าน

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์1ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านอาคารชุดหรือหมู่บ้านจะพิจารณาพิเศษ

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Good English literacy and communications skills
 • Bachelor Degree in Business Administration
 • 1-2 Years in Property Management

19-Jan-17

 

Applied
 • Male, Age between 30 - 50 yrs old
 • 5 years+ exp in Utility and Facility Management
 • Excellent command of English

19-Jan-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • เป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาองค์กรมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี
 • และ/หรือเชื่อว่ามีศักยภาพ สามารถปฎิบัติงานได้
 • ปริญญาตรีขึนไป สาขาเศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ

19-Jan-17

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • สำหรับผู้จัดการ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บริหารจัดการหมู่บ้าน/อาคาร อย่างน้อย 3 ปี

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบด้านบริการลูกค้า
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สำหรับผู้จัดการ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Record in/out times of visitors and vehicles
 • Carry out security duties at the lift lobbies
 • To supervise and monitor general and technical

18-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor in Law from reputable university
 • Min 8 years experience from Property Developer
 • Good command in English

18-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์งานติดต่อราชการ
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • จบ วิศวกรรมโยธา หรือ สถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง 3 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน

18-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการจัดการ บัญชี
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป ด้านงานธุรการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • บุคลิกดี สื่อสารภาษาอังกฤษได้ ทัศนคติดในการทำงานดี
 • มีไหวพริบ ทำงานเชิงรุก และภาวะกดดันได้
 • มีประสบการณ์งานขาย หรือการตลาดด้านอสังหาริมทรัพย์

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Property Management, Low Rise, High Rise
 • Real Estate, Property Developer
 • People Management

18-Jan-17

 

Applied
 • high rise and low rise experience
 • condominium, town house, single detached house
 • feasibility study experience is a must

18-Jan-17

 

Applied
 • Entry Level Job
 • Salary 17K+ and competitive commission!
 • Good command of English both written and spoken

18-Jan-17

THB16k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • งานสำรวจ ตรวจสอบ และประเมินหลักทรัพย์ ที่ดิน

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี/ป.โท สาขา ประเมินหลักทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์
 • เพศ ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ และมีทักษะการนำเสนอ

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 10years in Legal for Property Development
 • Good Command in English
 • Graduated from Law School

18-Jan-17

 

Applied
 • experience in hotel management or property develop
 • degree in finance or related fields
 • Experience to develop the high end projects

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of experience in the music industry.
 • ABRSM or Trinity College certification is a must.
 • Has strong passion in music.

17-Jan-17

THB35k - 55k /month

Applied
 • Visit and talk to the owners about their property
 • Estimate the value of the property.
 • Market and promote properties for sale.

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Real estate agents, ongoing training provided
 • Good command in english language
 • Salary + commission - 5,5 days working

17-Jan-17

Base salary + high commission

Applied
 • Must experience in franchise business or sales
 • have to have negotiation and interpersonal skill
 • academic, school, kumon, education franchise, kids

16-Jan-17

 

Applied
 • Management residential buildings
 • Overall plans, analyze problems and evaluation
 • Improving the efficiency of building management

16-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor degree in related field
 • good presentation, have experience in training 1-2
 • Good Communication

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • aluminium facade, curtain walls, windows,shading
 • architect, engineer spoken and written English
 • Construction sector experience, AutoCad, Inventor

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Valuation
 • Business development
 • Acquisition

16-Jan-17

THB55k - 70k /month

Applied
 • Bachelor in BA, Real Estate & Property management
 • 10 years exp.in Building and Facilities Management
 • Age 35 y+,Good in Eng, Excellent people management

16-Jan-17

 

Applied
 • Male, Age between 30 - 35 yrs old
 • 5 years+ exp in Building Management, M&E
 • Excellent command of English

16-Jan-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • ติดต่อนัดหมายและติดตามลูกค้าในช่วงโอนกรรมสิทธิ์
 • ติดต่อและประสานงานเบื้องต้นกับธนาคาร
 • จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิงหรือชาย
 • ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ หรือ การตลาด
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

15-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้าน สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

14-Jan-17

 

Applied
 • Adopt the prepared study to develop the projects
 • Architecture, Real estate
 • Prepare and implement a marketing and media plan

14-Jan-17

 

Applied
 • • เพศชาย / หญิง อายุ 30 - 45 ปี • วุฒิปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการวางแผนการตลาด
 • มีประสบการณ์โดยตรงด้านการทำการตลาดอสังหาริมทรัพย์

13-Jan-17

 

Applied
 • Sales & Marketing of property units
 • Residential and commercial properties
 • Familiar to Thai condominium handover procedures

25-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.