• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • มีความรับผิดชอบสูงและมีความมุ่งมั่นในการทำงาน
  • มีโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ

9 hours ago

THB20k - 30k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.