• บริหารงานขายและงานบริการลูกค้า
  • นำเสนอให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับการอสังหาริมทรัพย์
  • มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.