• เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
  • ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง
  • วิเคราะห์ และจัดทำโปรแกรม

29-Apr-17

Salary negotiable

Applied
  • ดูแล พัฒนาระบบ Software ERP ของบริษัท
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
  • System Adminstration/ System Engineer
  • Coordinate install and configure systems
  • Shop floor automation system is a plus

28-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.