• เพศชายหรือหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาโปรแกรมเมอร์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

17-Feb-17

 

Applied
 • Experience of at least 1 year as a programmer
 • Degree in Information Technology
 • Responsible for programming (ERP)

17-Feb-17

 

Applied
 • Experience of at least 1 year as a programmer
 • Degree in Information Technology
 • Responsible for programming (ERP)

17-Feb-17

 

Applied
 • ทำการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
 • ทำการพัฒนาเกี่ยวกับระบบ Web Development
 • วุุฒิการศึกษา จบปริญญาตรี คอมพิวเตอร์

17-Feb-17

 

Applied
 • to get promotion if you perform well
 • Able to utilize your knowledge
 • to obtain a deep knowledge of PC software

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to get promotion if you perform well
 • knowledge to make the company bigger
 • knowledge of PLC control software as programmer

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience of at least 1 year as a programmer
 • Degree in Information Technology
 • Responsible for programming (ERP)

16-Feb-17

 

Applied
 • B/A Industrial computer,Computer Science,Engineer
 • Knowlage of networking,Infrastructure computer
 • Strong problem diagnostic and solving

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Electrical/Electronic
 • Candidate does not need to be proficient
 • 0-5 years’ relevant job or academic experience

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop firmware for assisting in Power Converter
 • Develop firmware for Power Electronic systems
 • Execute software development to project schedule

13-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีความรู้ด้านไอที และการเขียนโปรแกรม

13-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.