• ชาย/หญิง อายุ 23-32 ปี
 • มีประสบการณ์เขียนโปแกรมด้วย VB .NET
 • เขียนและแก้ไขโปรแกรม

5 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • To be responsible for maintenance
 • Install and monitor application programs
 • Interact with vendors to provide support

30-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or above in electronics engineer
 • Good programming skills in either Visual basic
 • Design software/database

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • to get promotion if you perform well
 • Able to utilize your knowledge
 • to obtain a deep knowledge of PC software

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to get promotion if you perform well
 • knowledge to make the company bigger
 • knowledge of PLC control software as programmer

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female Age 27-35 Years old
 • Bachelor or Master degree in either Computer
 • 2-5 years of SAP working experience in SAP

28-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Electrical/Electronic
 • Candidate does not need to be proficient
 • 0-5 years’ relevant job or academic experience

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop firmware for assisting in Power Converter
 • Develop firmware for Power Electronic systems
 • Execute software development to project schedule

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาโปรแกรมเมอร์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

27-Mar-17

 

Applied
 • ทำการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
 • ทำการพัฒนาเกี่ยวกับระบบ Web Development
 • วุุฒิการศึกษา จบปริญญาตรี คอมพิวเตอร์

27-Mar-17

 

Applied
 • iOS mobile app developer position available
 • Must have experience in swfit and git
 • Let's try facebook's new technology, ReactNative

22-Mar-17

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.