• อายุระหว่าง 23-30 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ/ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และประสบการณ์ในเขียนโปรแกรมอย่างน้อย 2 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s in Computer Sciences, Computer Engineer
 • At least 3 years experiences developing and etc
 • Good knowledge in .net ; ASP.net, VB.net

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • server side developer position available
 • Must have experience in working with API
 • Small team makes you the lead programmer

19-Oct-16

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ความรู้ในการเขียนโปรแกรมภาษา C#.net
 • มีความรู้ด้าน Database, Web Server, Operating Syst

17-Oct-16

 

Applied
 • Maintain company database
 • Create and maintain company web server
 • Design and develop software project as assign

14-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Perform R&D jobs - day to day
 • Maintain quality managements system
 • Implement, improve and maintain electronics test

13-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.