• เขียนโปรแกรมภาษา C# หรือภาษาอื่นที่ใกล้เคียง
 • ปริญญาตรี ทางวิศวกรคอมพิวเตอร์ / ระบบสารสนเทศ
 • ดูแล Support Program ให้หน่วยงานต่างๆ

19 hours ago

 

Applied
 • Implement Barcode system&ERP system
 • Crystal Report,ใช้ VBA,Access,VB Net ได้
 • IT Engineer,Programmer

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop the JAVA application
 • Installing and configuring Linux server
 • Installing and configuring the whole system

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Have experience in developing application by NET
 • Experience in ERP would be advantage
 • Education degree : Bachelor degree or above

20-Jul-17

 

Applied
 • Analytical & mathematical skills in 1D/2D/3D
 • Proven records of professional C/C++/C# programmer
 • Research on non-destructive inspection techniques

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบและจัดทำ Front - End
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สามารถออกแบบ แก้ไขและดีไซน์ Website

20-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.