• ปริญญาตรี/โท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์การเขีบนโปรแกรม โดยใช้ภาษา Java / .NET
 • มีความรู้ด้านการใช้ SQL หรือ ฐานข้อมูล Oracle

39 mins ago

 

Applied
 • 9 positions
 • Minimum 3 years
 • Java

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ IT Support หรือการเขียนโปรแกรม

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor/Master’ degree in Com Eng, Com Sci, etc
 • Experience in Banking and Finance Sector
 • Knowledge in banking products

11 hours ago

 

Applied
 • ชอบแก้ปัญหาโจทย์ยากๆ
 • ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ Technology ใหม่ๆ
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี (

11 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • สามารถใช้ Java ได้เป็นอย่างดี
 • ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ Technology ใหม่ๆ
 • ชอบงาน Research & Develop ค้นหา Solution ใหม่ๆ

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor/Master degree in Finance, Statistics, IT
 • Experience in Banking, Finance, IT is preferrable
 • Be able to deliver IT and Business solutions

28-Apr-17

 

Applied
 • 2+ years of experience as PHP developer
 • Deep knowledge of PHP (MVC)
 • Experience with PHP Framework (Symfony, Laravel)

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Female at least 25 years old
 • Bachelor's Degree in BA / IT
 • Good skill in coordinating

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Computer Sciences, Computer Engineering
 • Minimum 3 years
 • Programming: C++,Linux ,XML,UML,Oracle on Solaris

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • มีสวัสดิการเยอะ
 • มีโบนัน
 • บริษัทใหญ่มีความมั่นคง

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Developer
 • iOS Android
 • Programmer

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • IT Sale
 • IT Consulting
 • Selling Software

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • สามารถพัฒนาโปรแกรมตามที่ระบุไว้ได้
 • มีความสนใจในการเขียนโปรแกรม
 • ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

27-Apr-17

 

Applied
 • .Net Developer
 • Programmer
 • Mobile developer

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • พัฒนา Software เพื่อใช้งานร่วมกับระบบ Carpark
 • จัดทำเอกสารของโปรแกรม เพื่อนำเสนองานลูกค้า
 • สอนการใช้งานโปรแกรมให้กับผู้ใช้

27-Apr-17

 

Applied
 • Java, .Net
 • Knowledge in banking products e.g. Mobile
 • Experience in application development

27-Apr-17

 

Applied
 • ตรวจสอบ แก้ไขปัญหา การใช้งาน Application/Software
 • ใช้ภาษา VB.Net หรือ ASP.Net หรือ PHP (Framwork)ได้
 • ใช้ภาษา SQL ในการเข้าถึงข้อมูล เช่น Oracle

26-Apr-17

 

Applied
 • Passion in Coding to build the Worldclass App
 • Experience in Business Enterprise or Startup
 • Work with great & sincere team to growth together

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปด้านคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์โดยรวมอย่างน้อย 1 ปี
 • ชาย, หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor/Master’s degree IT and relating fields
 • Experience in IT, Banking, and etc is preferable
 • Experience in banking or finance business

26-Apr-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 33 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer Science
 • ต้องมีความรู้และมีประสบการณ์ทำ Web Programmer

26-Apr-17

 

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจทางด้านระบบฐานข้อมูล
 • มีพื้นฐาน Logic การเขียนโปรแกรมเป็นอย่างดี
 • กระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบสูง

25-Apr-17

 

Applied
 • Work on games with AA ambition!
 • Share know-how with senior game dev professionals!
 • Join one of the most experienced studios in TH!

25-Apr-17

 

Applied
 • Mobile Developer (iOS, Android, Hybrid)
 • 1-5 Years of Experience
 • Degree in Computer Science or IT related fields

25-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ด้านการออกแบบ ดูแล พัฒนา ระบบงานสารสนเทศ
 • ออกแบบและวางโครงสร้างของเว็บไซต์

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Computer Science
 • New graduate also welcome
 • 0-3 years experiences in COBOL

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิป.ตรี สาขาIT , Computer Science

21-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree Computer Science
 • At least 3 years experience .NET Application
 • At least 5 years of experience development program

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 years of experience in application development
 • Bachelor's or Master's Degree in Computer Science
 • Knowledge of object-oriented analysis

17-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.