• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ตรง 2 ปี ขึ้นไปในสายงาน ITService Desk
 • ดูแลการรับแจ้งปัญหาทางด้าน IT จากระบบโทรศัพท์

1 hour ago

 

Applied
 • Work Life Balance
 • Competitive Salary Package
 • Team-building (company trip, business trip)

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • J2EE, JSP, Servlet, EJB, Ajax, JBoss, Java Bean,
 • Strut / spring / Hibernate Framework, Oracle
 • Develop application using with Java Technology

11 hours ago

 

Applied
 • Have experienced on mobile platforms iOS, Android
 • Understands design pattern and User Interface.
 • Have knowledge in Hybrid, Titanium, Phone Gap

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 22 - 35
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

11 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Strong client facing experience
 • Deep skills in any SAP modules listed
 • Excellent leadership and management skills

11 hours ago

 

Applied
 • Solution Architect, Core Packet, RAN, Data Centre
 • ITIL, CCIE, Software Development
 • Infrastructure Architecture, BSS/OSS

11 hours ago

 

Applied
 • Good knowledge about Database design & SQL command
 • Good experience in C# .Net
 • Experience on retail business / restaurant system

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • E-Commerce, Digital Marketing
 • Building online store & E commerce
 • Strong online business experience

11 hours ago

 

Applied
 • Degree in Computer Science, IT
 • 2+ years of experience as system analysts
 • 3+ years in system development and programming

11 hours ago

 

Applied
 • ชายหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ในเรื่อง Crystal Report

11 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • พัฒนาโปรแกรม C# เพื่อการเชื่อมต่อ SQL Server
 • พัฒนาและดูแลระบบงาน Window Application

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality
 • Bachelor’s Degree or higher
 • Good command of English

11 hours ago

 

Applied
 • PHP / C# or mobile application programming
 • Basic system analysis and database design
 • Experience in mobile application will be a plus

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • IT Consultant
 • SAP / AX / etc
 • passion on consultant environment

11 hours ago

 

Applied
 • Has experiences in Microsoft.NET Technologies
 • C#, MVC, IIS, Microsoft SQL Server, Oracle
 • Web Services and REST API

11 hours ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • Java J2EE,JavaScript,JSP, Servlet, EJB
 • Experience in Framework: Struts, Spring, Hibernate
 • Knowledge of Web Server and Web logic

11 hours ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • Business Analyst,Finance and Banking, IT
 • Informaiton Technology,Application Consultant
 • Loan, Lending, Deposit, Commercial Banking

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Software Development
 • team lead
 • Agile

11 hours ago

 

Applied
 • IS Management
 • Application Development
 • Business Analysis

11 hours ago

 

Applied
 • Securities
 • E-Commerce
 • Marketing

11 hours ago

 

Applied
 • พัฒนา Web application ด้วย PHP, ASP.Net
 • เขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์ตามเงื่อนไข
 • ดูแลรักษาระบบ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ application

11 hours ago

 

Applied
 • ASP.Net
 • C#
 • SQL Server

11 hours ago

 

Applied
 • Design, develop, and support multi-tiered
 • Good English skill (Multi-national company)
 • Explore challenging new area & have good knowledge

11 hours ago

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web) หรือ C#.NET (Win)
 • SQL Server หรือ Oracle
 • Object Oriented Programming (OOP)

11 hours ago

THB20k - 35k /month

Applied
 • Experience in application development
 • Strong leadership, strategic thinking, planning
 • Understand current SCB architecture

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Computer Engineering, Computer Science
 • Experience in multiple programming languages
 • Highly proficient in both English and Thai

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Cloud / Infrastructure / Project Manager
 • Office 365 / SCCM
 • At least 10 years of experience

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in related field
 • Java, J2EE
 • At least 3 years of experience

11 hours ago

 

Applied
 • 1-3 years experience in Java development
 • Programming using JAVA J2EE, JSP, Struts/Spring
 • Has skill and experience in Programming

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Lead development team
 • Strong in website & web application
 • Good in English

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี Software Engineer, Computer Science, IT
 • เชี่ยวชาญการพัฒนา windows และ web application
 • C#.NET, VB.NET, MVC concept

19 hours ago

THB30k - 55k /month

Applied
 • Salesforce, Developer, CRM, JAVA, C#, C++
 • Software Development project, Good English
 • Could Computing System

20 hours ago

 

Applied
 • Java, J2EE, J2SE, Web Service
 • Apache Tomcat, WebSphere, Web Logic
 • OOP, Design Pattern, Unit Test

20 hours ago

 

Applied
 • Design & Develop
 • QC / Testing Software products
 • Network Programming

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Design skill with complicated SQL
 • Skill in MySQL, MS SQL/Stored procedure
 • Banking, Manufacturing, Supply Chain

26-Apr-17

THB45k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Experience with Ruby on Rails
 • Familiarity with concepts of MVC, Mocking, ORM
 • Understanding of server-side CSS preprocessors

26-Apr-17

 

Applied
 • Strong understanding of Salesforce Declarative
 • Develop solutions on the Salesforce platform
 • web technologies, such as HTTP, JavaScript, AJAX

26-Apr-17

 

Applied
 • IT Project Manager (Datastage/Data Warehouse)
 • At least 5 years hands-on experience in Datastage
 • Excellent communication skills in English

26-Apr-17

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • 3 – 5 years of experience JAVA base language
 • Familiar with Java Enterprise Edition (J2EE)
 • Familiar with Spring MVC framework and JSP servlet

26-Apr-17

 

Applied
 • Degree in Computer Engineering, Computer Sciences
 • 1 - 10 years of experience in programming
 • NET based language (C#, VB.Net) experience

26-Apr-17

 

Applied
 • Has upper JavaScript/CSS/HTML skills.
 • Has knowledge on UI/UX.
 • Is willing to explore new things.

26-Apr-17

 

Applied
 • Thai nationality only
 • Bachelor in Computer Science, Computer Engineering
 • Experience in IT Software on PL/SQL

26-Apr-17

 

Applied
 • strong skills in Microsoft SQL Server 2005/2008
 • Experience in T-SQL Programming
 • Experience in SQL Server Integrated Services (SSIS

26-Apr-17

 

Applied
 • Experience coding web-based applications
 • Good experience using J2EE, web services, XML
 • Good spoken and written English

26-Apr-17

 

Applied
 • Develop ETL DataStage
 • Design ETL specification document , data mapping
 • SQL command (Hadoop/ Nettezza/ DB2/ Oracle)

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum of 3 years experiences in Java programming
 • Web/Mobile/Desktop Application Development
 • Familiar with OOP and strong knowledge in Database

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum of 3 years experiences in C#/VB/ASP .NET
 • Web/Mobile/Desktop Application Development
 • Familiar with OOP and strong knowledge in Database

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Prepare and implement software programs
 • Participate actively in the various design reviews
 • Excellent written and oral English

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.