• อายุระหว่าง 23-30 ปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ/ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้และประสบการณ์ในเขียนโปรแกรมอย่างน้อย 2 ปี

22-Oct-16

 

Applied
  • Bachelor’s degree in Computer Science
  • 5 years of experience in systems and/or applicatio
  • Having strong background in SQL Database

21-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.