• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • เพศชาย อายุ 21-35 ปี
  • ชอบงานด้านบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

19-Jun-17

 

Applied
  • Thai nationality, male/female, age 22-40 years
  • Bachelor’s Degree
  • At least 1 year of working experience in design

17-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.