• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆ
  • มีประสบการณ์ด้านงาน Programmer

22-Jul-17

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.