• เขียนโปรแกรม .net ,ASP.net , VB.net
 • ประสบการณ์โปรแกรมเมอร์ 1-3 ปี มีความรู้ SQL Comman
 • วิเคราะห์/พัฒนาโปรแกรม และแก้ไขปัญหาทางเทคนิคต่างๆ

15 hours ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s Degree of Computer Science
 • 3 year of experience in software
 • Knowledge of software development

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • System Analyst
 • Programmer (JAVA)
 • Java Programmer

21 hours ago

 

Applied
 • Develop website,Mobile sites,Web Appplocation
 • Good skill in HTML,CSS,Java Script, Word Press
 • Experienced in HTML5,CSS3,PHP Framework is a plus

22-Apr-17

 

Applied
 • Senior Front-End Developer
 • Multinational IT Company
 • Attractive Package

22-Apr-17

THB55k - 90k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor's degree in Computer Science
 • 1 year of experience in .Net Programmer
 • Able to travel up country

22-Apr-17

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • DevOps Engineer (AWS)
 • 35-70k + Competitive Benefits
 • Software House - Bangkok

22-Apr-17

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Bonus 4-5 mths, Medical Insurance, Provident Fund
 • Big Group Automotive Business
 • B.A. in Computer science or any IT field

22-Apr-17

 

Applied
 • Male / Female 28-35 Years old
 • 5 years experience in advertising agency
 • In trend of social and digital media

22-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • SQL AND ORACLE
 • NETWORKING
 • IT

21-Apr-17

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Work with the leading property search engine
 • Design and Implementing website functions
 • Leading international property portal company

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • One of the world's leading gaming companies
 • Experience in software development
 • Build a rich and rewarding career

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Work with leading payment and POS solutions
 • Excellent opportunities to grow
 • Award-winning, innovative company

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • One of the world's leading gaming companies.
 • Experience in writing dialogue for a social game.
 • Build a rich and rewarding career.

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • One of the world's leading telecom companies.
 • Experience in web development using agile.
 • Build a rich and rewarding career.

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Work for a leading telecommunications firm
 • Opportunity to join new creating brand
 • Attractive salary and benefits package

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Work with the leading payment solutions company
 • To be a part of a global-leading company
 • Won innovation solution award

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Application development, IT Application
 • 3-5 years experiences in IT. Programming
 • Web development

21-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Computer Science
 • 2-4 years’ experience in software development
 • Have an experience in MSSQL, Oracle.

21-Apr-17

 

Applied
 • At lease 2 years's experience
 • At leaset 1 years' experience in System Analysis
 • C#, VB.Net Oracle, MS SQL Server, Crystal Report,

21-Apr-17

 

Applied
 • great Career Development Opportunity
 • excellent Compensation Packages & Benefits
 • regional Exposures

21-Apr-17

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ETL Developer,Data Stage, Data Warehouse,Unix
 • Shell Script,Banking Experience,Data Development
 • ETL Tools,programming,development,Data Stage

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Strong in Java, JSP, Servlet, EJB, J2EE, J2ME
 • Struts, Spring, Hibernate, MS SQL Server & Oracle
 • Knowledge of Web Server and Web logic

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • To work programmer in Japanese’s big caompany
 • Be able to grow in IT business
 • Opportunity to engage in large-scale projects

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • degree of Computer Engineering / Business Computer
 • 2 years of experiences in ITSD field
 • Good command in English speaking

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ออกแบบและพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนฐานข้อมูล
 • ดำเนินการเขียน และทดสอบโปรแกรม

21-Apr-17

 

Applied
 • สาขา(Computer Science)(Information Technology: IT)
 • มีความสามารถในการใช้ php, mysql, javascript
 • ประสบการณ์ทำงานด้าน IT 3 ปีขึ้นไป

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • programmer
 • vb.Net
 • C#.Net

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Do you have 3+ yrs using Scala, Java or Python?
 • Only need 1 of the above to apply
 • Role open to local and international applications

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Can you code in Scala, Python or OO language?
 • Do you have 3+ years coding exp
 • Internet company background highly desired

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • System Analyst near BTS (Permanent / Contact)
 • At least 1 year exp. in System Analysis & Design
 • Work 8 hours per day

21-Apr-17

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • 5 years working experience in software development
 • good knowledge of JAVA Framework
 • Able to work independently

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Get and analyze business requirements
 • Work with IT and users to develop application
 • Responsible for system enhancement and UAT

21-Apr-17

 

Applied
 • PHP, MVC Framework, HTML, CSS
 • Challenging Projects and Technology
 • Great Salary and Benefits

21-Apr-17

 

Applied
 • PLSQL Programmer,Developer,Oracle Store Procedure
 • Oracle Report,Oracle Form,Software Engineer
 • Information Technology,PL/SQL Programmer Analyst

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, 21-25 years of age
 • Bachelor Degree in Computer Sciences
 • 0-4 years experience in system development

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ABAP
 • ABAP Consultant
 • Senior ABAP Consultant

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • วันลาเพิ่มเติมในแต่ละเดือน / เบี้ยขยันแทนถ้าไม่ลา
 • 5 Java(3 in BKK,2 in Chonburi) and 2 DotNet (BKK)
 • Experience in position 1-5 years

21-Apr-17

THB25k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • 5-7 years’ experience as software engineer
 • Experience in banking technology preferred
 • Experience in Microsoft Windows C++/C# programming

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • experience in develop by PLSQL
 • Banking knowledge
 • Can join immediatly in adventage

21-Apr-17

 

Applied
 • COBOL Mainframe Batch / CICS Online / JCL / VSAM
 • JAVA programming, JAVA Script
 • Experience 5 - 10 years in Cobol programming

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • developer
 • SQL
 • web application

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Technical Analyst / Software Developer
 • VB / .NET / ASP.NET
 • Cobol / AS400 / Java / J2EE

21-Apr-17

THB45k - 90k /month

Applied
 • Data Specialist - ETL DataStage
 • Data Warehousing
 • BI / Teradata / SQL / DB2

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • BI / ETL Analytics Specialist
 • Cognos, Data Warehousing
 • Business Intelligence

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Software Developer - Java / J2EE
 • Jasper Report
 • Spring, Struts, Hibernate

21-Apr-17

THB45k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Software Programmer Analyst
 • Java / J2EE
 • Websphere MQ, Middleware

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Senior Business Analyst
 • SAS
 • Data Architect

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Information Architect / Senior Data Specialist
 • Data Warehousing / Modeling
 • BI ETL / SAS / Hadoop

21-Apr-17

THB90k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Senior Test Engineer / Manager
 • Software QA, Quality Assurance Testing
 • Mobile / Agile / Cloud

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.