• เขียนโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมายของบริษัท
 • เว็บโปรแกรมเมอร์
 • สร้าง ออกแบบ พัฒนา แก้ไข ดูแล บริหาร

26-May-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Electronics/Mechatronics
 • Understand on Embedded software development
 • Debugging test and document report

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Programming , and Testing application
 • Competent knowledge of English & Computer
 • Have experience min at least 3 year in Programming

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • IT system analyst
 • Programmer
 • computer engineering

22-May-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ในการทํางานสายอาชีพนี้ ปีขึ้นไป
 • ถนัด PHP Framework เช่น Laravel หรือ CodeIgniter
 • Mobile App / IoT Solution รวมถึง Cloud Services

18-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.