• พัฒนาเวบไซต์หรือการพัฒนาโปรแกรม
  • เขียน Joomla ,PHP, Java Script, HTML, CSS
  • ปริญญาตรี-โท สาขา IT, คอมพิวเตอร์, สารสนเทศ

20-Jul-17

 

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
  • ควบคุมการผลิตงานด้านซอฟร์แวร์

20-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.