• เพศหญิง , ชายอายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป
  • ปวส.ขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

17-Jan-17

 

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • มีความสามารถด้านการออกแบบฐานข้อมูล

13-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.