• เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • มีความสามารถด้านการออกแบบฐานข้อมูล

06-Dec-16

 

Applied
  • System Analysis experience
  • Strong in user requirements gather, anxalysis
  • เป็นคนจังหวัดอุดรธานี หนองคาย

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.