• พัฒนาโปรแกรมระบบงานที่ใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
 • จัดทำ Infographic และ สื่อมัลติมีเดีย

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง สัญชาติไทย อายุ 28 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์งานทางด้านเขียนโปรแกรมพัฒนาระบบ4ปีขึ้นไป

13 hours ago

Salary negotiable

Applied

SAP BASIS Support

en world Thailand

Bangkok Area - Pathumthani

 • SAP BASIS Administrator experience
 • 5 years experience in SAP support
 • Windows and Unix platforms

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย - หญิง สัญชาติไทย อายุ 29 - 39 ปี
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์งานทางด้านเขียนโปรแกรมพัฒนาระบบ4ปีขึ้นไป

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.