• มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
  • ถนัดในการใช้ภาษา Java หรือ .Net
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษ

4 hours ago

 

Applied
  • เพศชาย / หญิง
  • อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปริญญาตรี วทบ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

22-Oct-16

 

Applied
  • เพศชาย / หญิง
  • อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปริญญาตรี วทบ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

19-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.