• ดำเนินการพัฒนา iOS แอพลิเคชั่น
 • ปริญญาตรี หรือ สูงกว่า สาขาเกี่ยวกับ IT,
 • ประสบการณ์การพัฒนา iOS Native Application

33 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับ PHP, MySQL, JavaScript
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

33 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • A Bachelor degree in Computer Science
 • 2+ years experienced developing and implementing
 • Knowledge of software development life cycle.

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • A Bachelor degree in Mathematics, Computer Science
 • Proven working experience as a data analyst
 • Interpret data, analyze results using statistical

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • JAVA/J2EE, Java Script,Spring,Hibernate
 • 2-5 years of expertise in Java Development
 • Good communication skill in English

2 hours ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • experience in web application
 • strong VB.NET, ASP.NET
 • design, develop web application

5 hours ago

 

Applied
 • Minimum of 3 years experiences in C#/VB/ASP .NET
 • Web/Mobile/Desktop Application Development
 • Familiar with OOP and strong knowledge in Database

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum of 3 years experiences in Java programming
 • Web/Mobile/Desktop Application Development
 • Familiar with OOP and strong knowledge in Database

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • พัฒนา Web application ด้วย PHP, ASP.Net
 • เขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์ตามเงื่อนไข
 • ดูแลรักษาระบบ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ application

15 hours ago

 

Applied
 • Good Database skill
 • Welcome New graduates
 • age not over 25

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • System Analyst
 • Programmer (JAVA)
 • Java Programmer

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree of Computer Science
 • 3 year of experience in software
 • Knowledge of software development

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Being an active member of the Insights team.
 • Initiating or extracting ideas from business
 • Presenting findings in a way that impact business.

15 hours ago

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web) หรือ C#.NET (Win)
 • SQL Server หรือ Oracle
 • Object Oriented Programming (OOP)

15 hours ago

THB20k - 35k /month

Applied
 • Excellent ODI ETL design or SSIS ETL design
 • Strong ETL Concept
 • SSIS ETL design

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science
 • 3 years of experience in software development
 • Serve as focal point of customers

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Computer Science
 • Experience in software programming or application
 • Good understanding of major operating

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Computer Engineer
 • 0 - 5 years of relevant experience
 • Experience working with HTML5, CSS, AJAX

15 hours ago

 

Applied
 • Strong HTML Skills
 • Good Javascript Skills
 • Strong knowledge of Hosting Migrations

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Customer requirement hearing and business analysis
 • Perform Fit & Gap analysis and prepare necessary
 • Manage project scope provide alternative solution

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Customer requirement hearing and business analysis
 • Perform Fit & Gap analysis and prepare necessary
 • Manage project scope provide alternative solution

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Customer requirement hearing and business analysis
 • Perform Fit & Gap analysis and prepare necessary
 • Manage project scope provide alternative solution

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • การประยุกต์ใช้ Database กับระบบที่มีอยู่
 • ออกแบบรายงานสถิติและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • JavaScript, Node.js, AngularJS, MEAN Stack
 • Infrastructure Background
 • Potential Team Leader

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in IT/Engineering or related field
 • Knowledge in programming languages & testing tools
 • Less than 1 year experience or new graduate only

15 hours ago

 

Applied
 • Participate in work stream planning process
 • Work with internal and external customers
 • Develop, provide input, and writes business

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • -Has >5 years of experience in SAP is a must
 • Has gone through at least 2 implementation cycles
 • A recognised degree in related fields

15 hours ago

Above THB70k /month

Applied
 • Experience in SAP BI/BW
 • Minimum1-3 end to end implementation
 • Above 5years of experience in creating requirement

15 hours ago

Above THB70k /month

Applied
 • Cross Platform Mobile Developer
 • Ionic Framework, Phone Gap, Cordova
 • JavaScript, TypeScript, Angular2

15 hours ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • Experiences in IT or any related fields
 • Basic knowledge in SAP functional module
 • Basic knowledge in ABAP programming

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female with Bachelor’s degree
 • Strong analytical skills
 • Able to communicate in English

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong data analyst and Microsoft Excel, SQL
 • Fluent in English, good in communication
 • Experience in software and product management

15 hours ago

 

Applied
 • Design and develop IS applications
 • experience in IS&IT
 • Good Command in English

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Project Management
 • Management information systems
 • ERP

15 hours ago

 

Applied
 • Programmer
 • Developer
 • ABAPER, Visual Basic

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี มีประสบการณ์ด้านเขียนโปรแกรม
 • มีความเข้าใจเรื่อง OOP Concept ,design ระบบโดยUML
 • Language : JAVA ,J2SE ,J2EE,PHP

15 hours ago

 

Applied
 • Degree in Computer Science, Software Engineering
 • Experience in Spring, Strut, Hibernate
 • Experience in HTML5, Web-Service, JSON

15 hours ago

THB25k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Performs related duties as assigned.
 • Document archiving for monthly progress
 • Maintenance SAP ECC 6.0 Module (FI, FM ,AR)

15 hours ago

 

Applied
 • Experience in C# or a willingness to learn
 • Experience in Xamarin
 • Good English communication skills are essential

15 hours ago

THB30k - 70k /month

Applied
 • Bachelor Degree in Computer Engineering or related
 • Developing Web Application and Web Services
 • at least 3-5 years working experience

15 hours ago

THB35k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • knowledge of database management (SAP)
 • 15 years equivalent experience in IT function
 • knowledge in software/application development

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Computer Science, IT
 • 2+ years of experience as system analysts
 • 3+ years in system development and programming

15 hours ago

 

Applied
 • Information Security
 • Risk Management
 • ISRM

15 hours ago

THB90k - 120k /month

Applied
 • SQL, SQL Server Reporting Service (SSRS)
 • Dynamic AX Programming
 • Microsoft Dynamic AX ERP

23 hours ago

 

Applied
 • ดูแลด้านระบบ Hardware คอมพิวเตอร์
 • ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิ ปวช-ปวส
 • มีความรู้ด้านระบบเทคนิคคอมพิวเตอร์ (Hardware)

21-Feb-17

 

Applied
 • Robotics Software Engineer
 • PCL programmer, Fanuc
 • Software Programming engineer

21-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 • มีทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรม Microsoft .Net ฯลฯ
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล Oracle

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • More than 2-3 years' experience with Ruby
 • Strong Javascript skills and experience
 • Good understanding and strong programming

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.