• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์
  • เจ้าหน้าที่ IT ( โปรแกรมเมอร์ )
  • -

19 hours ago

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาพัฒนาซอฟต์แวร์
  • สามารถเขียนโปรแกรม OOP, C++, C#, Java
  • มีความรู้ระบบงานผลิต, ระบบงานบัญชี

25-Oct-16

 

Applied
  • .Net / Java / Scala Full Stack Engineer
  • eCommerce Web Development
  • Full SDLC and core coding

20-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.