• อายุระหว่าง 23-30 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ/ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และประสบการณ์ในเขียนโปรแกรมอย่างน้อย 2 ปี

22-Oct-16

 

Applied
 • Technical support about data problem to customer
 • Create programs in accordance with specification
 • Verification and confirmation of customer's data

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Have some experience in software package or ERP
 • Knowledge of Dynamics AX will be an advantage
 • Knowledge of C#.net,SQL will be an advantage

19-Oct-16

 

Applied
 • Good knowledge in UNIX/Linux and/or Windows
 • Strong experience on using & developing UNIX/Linux
 • Preferably with strong experience of using system

18-Oct-16

 

Applied
 • Experienced in programming position
 • Advance ability with of the tools and technologies
 • Able to communicate in English

15-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Support customer & sale for EMV technical problem
 • Support the production and service bureau for EMV
 • Knowledge on EMV smartcard technology

10-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.