• ปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ในงาน 0-3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ และมีความมุ่งมั่น

4 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี
 • สนับสนุนการทำงานโปรแกรมระบบบนสำนักงานใหญ่
 • ดำเนินการเกี่ยวกับ Project

4 hours ago

 

Applied
 • Great learning environment
 • Major corporate clients
 • Easy-to-get-to location

4 hours ago

THB25k - 55k /month

Applied
 • Work in a rapidly growing startup
 • Develop iOS app and see the results
 • Backed by large Thai corporation

4 hours ago

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • C# .NET, ASP.NET, SQL Server
 • Windows application, web application, Web Service
 • Software Engineer/Developer

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Degree in Computer Sciences
 • 1 year of working experience in Java EE
 • Exposure in Java EE MVC frameworks

4 hours ago

 

Applied
 • A Bachelor’s Degree in Computer Science
 • 3-5 years of relevant experience in developing
 • Strong technical knowledge in current web develop

4 hours ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Project Management
 • Bank
 • insurance

4 hours ago

 

Applied
 • Degree in Engineering - Computer, IT, Telecom
 • 2 years experience in customer service role
 • Passion in Technology & Trendy

22-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • พัฒนาซอฟต์แวร์ โดยใช้ Microsoft .Net
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ Workflow
 • สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้

22-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 2 years experiences in System Analyst
 • Knowledge in Design and Develop application
 • Good command in English especially writing

22-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Great working environment and great Salary
 • A challenging and highly inspiring position
 • Developing a new upcoming web application

22-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ในงาน 0-3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ และมีความมุ่งมั่น

22-Oct-16

 

Applied
 • Excitement to build a new hotels brand
 • Experiences in hotel IT, pre-opening
 • Passion to learn new things and grow,good attitude

22-Oct-16

 

Applied
 • Digital agency experience an advantage
 • Experience selling to marketing managers
 • advertising solutions or services is an advantage

21-Oct-16

 

Applied
 • Understanding of UI/IX and responsive web design.
 • Illustrator,Photoshop,Dreamweaver,Indesign skills
 • Good spoken and written Thai and English.

21-Oct-16

 

Applied
 • 3-8 years of experiences
 • Good understanding of software development process
 • Good understanding of business process

21-Oct-16

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Male/Female
 • Degree in Computer Science or related field
 • 4+ years specific systems experience

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience in SAP Help Desk Support.
 • Experience in any SAP module.
 • SAP Functional Help Desk Support Leading Skill.

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • PHP, MVC, REST, SOAP, Laravel, Zend, Symfony
 • Web Service, OOP, HTML, CSS, JQurey, Bootstrap
 • Bachelor’s degree or higher in Computer Science

21-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านการเขียนโปรแกรมอย่างน้อย 0-3 ปี
 • มีประสบการณ์ทางด้านการเขียนโปรแกรมอย่างน้อย 0-3 ปี
 • มีประสบการณ์ทางด้านการเขียนโปรแกรมอย่างน้อย 0-3 ปี

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • International organisation
 • Build your career and be recognised
 • Excellent and friendly culture

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ACE (Hybris) and L&S CRM (Siebel)
 • Good command in English
 • VBA skill would be advantage

21-Oct-16

 

Applied
 • great Career Development Opportunity
 • excellent Compensation Packages & Benefits
 • Regional Working Experience with Global Teams

21-Oct-16

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Develop website: Java, JSP, servlets, MySQL, PHP
 • 0-5 yr in develop websites,social network,HTML/CSS
 • iOS/ Android Dev,OOP concept,Portal CRM,SQL

21-Oct-16

 

Applied
 • 2 plus years of experience with ETL tool like SSIS
 • Experience in coding C# .NET
 • Fair English communication skills

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Computer Sciences
 • 1 year of working experience in Java EE
 • Exposure in Java EE MVC frameworks

21-Oct-16

 

Applied
 • Work in flexible environment
 • Ability to communicate effectively
 • Recruitment with good English skills

21-Oct-16

THB25k - 35k /month

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 30 - 37
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 – 5

21-Oct-16

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 22 - 32
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1-2

21-Oct-16

THB10k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Thai Nationality
 • Bachelor's Degree in Engineering, Computer Science
 • Prior project management & team leader experience

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • VDO application
 • Software Development
 • Sale Engineer

21-Oct-16

 

Applied
 • 3 yrs experience in ETL processing design/develop
 • Experience in ETL DataStage and SAS programming
 • Strong analytical and problem solving skills.

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Design, develop and maintenance web application
 • Perform problem analysis and provide application
 • Co-ordinate with relevant parties for business

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 3 yr experience in JAVA software development
 • 2 yr experience in JAVA software analysis & design
 • High responsible and work hard under high pressure

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • RPG Programmer
 • AS400 Programmer
 • see job descriptions

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Middleware Developer
 • Java Programmer (Jr./Sr.)
 • see job description

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • C#, .Net, Programmer, VB.Net, ASP.net, Oracle, SQL
 • 2-10 yrs. exp. in Web Application or Web Service
 • Open for Permanent/Outsource positions

21-Oct-16

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • At lease 3 yrs of experience in functional test
 • skill in test case, test script, test application
 • 5 days a week, additional incentives

21-Oct-16

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Experience on writing web page through HTML.
 • Knowledge of JSP and ASP.
 • Experience with JAVA, PHP, and XML a plus.

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • An opportunity to be part of leading logistics
 • An opportunity to utilize your sales skills
 • skills in shipping line and freight forwarding

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female,Thai nationality, Age 38-42
 • 10-15 years working experience in Technology
 • Good command of English

21-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Computer Sciences
 • 0 year
 • Knowledge of Oracle E-Business Suit

21-Oct-16

 

Applied
 • Develop iOS platform
 • Objective C Language & development tools (XCode)
 • iOS 9 Design concept, TDD

21-Oct-16

 

Applied
 • Do you have 3-6 yrs’ experience with UI/UX design?
 • Verifying product requirements
 • WE WANT YOU TO JOIN THIS TEAM

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality ONLY
 • Minimum 2 years experience in PL/SQL
 • Good command in written and spoken English

21-Oct-16

 

Applied
 • Web Technologies, HTML, CSS, AJAX
 • NodeJS, AngularJS,TypeScript, NativeScript
 • Cloud Technologies

21-Oct-16

 

Applied
 • Information Technology, Computer Science
 • Spring, Hibernate,Struts1 or .Net
 • Thai nationality male / female.

21-Oct-16

 

Applied
 • RPG/400
 • OS/400 Environment
 • RPG ILE, DB2/400

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Payments & Banking Industry
 • Project Manager
 • Good in English

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.