• อายุระหว่าง 23-30 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ/ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และประสบการณ์ในเขียนโปรแกรมอย่างน้อย 2 ปี

1 hour ago

 

Applied
 • At least 3 years hands on experience
 • Good understanding of Active Directory
 • Understanding of Microsoft system Centre 2007

20-Oct-16

 

Applied
 • Installing and configuring computer,software
 • To troubleshoot IT software,hardware
 • To advice and technical consulting in computer

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Plan and manage implementation project
 • Plan and manage implementation efforts
 • Communicate with stakeholders including project

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree
 • Demonstrable skills in following Scripting/Program
 • Energetic, proactive and highly responsible

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Business Admin
 • Manufacturing backgrounds and ERP implementation
 • Positive, can-do and teamwork attitudes

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.