• เพศ ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี ,วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวส
  • มีความรับผิดชอบในงาน , ซื้อสัตย์
  • มีความรู้เกี่ยวกับ LAN / Network / Internet

21-Apr-17

 

Applied
  • อายุ 24-35 ปี
  • ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ใจเย็น มีใจในการบริการ

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
  • ชาย / หญิง อายุ 23-35 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ และประสบการณ์ด้าน Server

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.