• ชาย / หญิง อายุ 23-35 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ และประสบการณ์ด้าน Server

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
  • อายุ 24-35 ปี
  • ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ใจเย็น มีใจในการบริการ

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.