• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ความรู้ในการเขียนโปรแกรมภาษา C#.net
 • มีความรู้ด้าน Database, Web Server, Operating Syst

17 hours ago

 

Applied
 • ใช้งาน JavaScript ในการทำงาน
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้าน Programmer 2 ปีขึ้นไป

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุระหว่าง 23-30 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ/ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และประสบการณ์ในเขียนโปรแกรมอย่างน้อย 2 ปี

22-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s in Computer Sciences, Computer Engineer
 • At least 3 years experiences developing and etc
 • Good knowledge in .net ; ASP.net, VB.net

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer Science
 • 5 years of experience in systems and/or applicatio
 • Having strong background in SQL Database

21-Oct-16

 

Applied
 • Audit software development process.
 • Review about feasibility for software development.
 • Support and control about ISM activities in R&D.

20-Oct-16

 

Applied
 • Java programmer,J2ee,Oracle
 • Developer,software Engineer,programmer
 • Spring,strust,hibernate

20-Oct-16

 

Applied
 • At least 3 years hands on experience
 • Good understanding of Active Directory
 • Understanding of Microsoft system Centre 2007

20-Oct-16

 

Applied
 • server side developer position available
 • Must have experience in working with API
 • Small team makes you the lead programmer

19-Oct-16

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Installing and configuring computer,software
 • To troubleshoot IT software,hardware
 • To advice and technical consulting in computer

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Technical support about data problem to customer
 • Create programs in accordance with specification
 • Verification and confirmation of customer's data

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Have some experience in software package or ERP
 • Knowledge of Dynamics AX will be an advantage
 • Knowledge of C#.net,SQL will be an advantage

19-Oct-16

 

Applied
 • Good knowledge in UNIX/Linux and/or Windows
 • Strong experience on using & developing UNIX/Linux
 • Preferably with strong experience of using system

18-Oct-16

 

Applied
 • Plan and manage implementation project
 • Plan and manage implementation efforts
 • Communicate with stakeholders including project

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Business Admin
 • Manufacturing backgrounds and ERP implementation
 • Positive, can-do and teamwork attitudes

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree
 • Demonstrable skills in following Scripting/Program
 • Energetic, proactive and highly responsible

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in programming position
 • Advance ability with of the tools and technologies
 • Able to communicate in English

15-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Support customer & sale for EMV technical problem
 • Support the production and service bureau for EMV
 • Knowledge on EMV smartcard technology

10-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.