• ชาย/หญิง อายุ 23-32 ปี
 • มีประสบการณ์เขียนโปแกรมด้วย VB .NET
 • เขียนและแก้ไขโปรแกรม

24-Mar-17

Base salary + high commission

Applied
 • Audit software development process.
 • Review about feasibility for software development.
 • Support and control about ISM activities in R&D.

24-Mar-17

 

Applied

Programmer

Biolab Co., Ltd.

Samutprakarn > Muang

 • Bachelor ’ degre
 • Computer Engineering / Computer Science
 • experience in Software Development

24-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมด้วย PHP หรือ VB.NET
 • มีความรู้เรื่องการออกแบบฐานข้อมูล

24-Mar-17

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Science
 • Experience in developing web,mobile applications
 • Experience or knowledge in Linux platforms

23-Mar-17

 

Applied
 • To be responsible for maintenance
 • Install and monitor application programs
 • Interact with vendors to provide support

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เขียนโปรแกรม และ ดูแลระบบ Net work ภายในองค์กร
 • เพศชาย อายุ 25 - 40 ปี
 • การศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี

22-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or above in electronics engineer
 • Good programming skills in either Visual basic
 • Design software/database

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • to get promotion if you perform well
 • Able to utilize your knowledge
 • to obtain a deep knowledge of PC software

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to get promotion if you perform well
 • knowledge to make the company bigger
 • knowledge of PLC control software as programmer

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality ONLY
 • Demonstrable skills in following Scripting
 • Positive, can-do and teamwork attitudes

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • iOS mobile app developer position available
 • Must have experience in swfit and git
 • Let's try facebook's new technology, ReactNative

22-Mar-17

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • พัฒนาและปรับปรุง Web site ของบริษัท
 • IT Support
 • ดูแลระบบ Win speed

21-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Electrical/Electronic
 • Candidate does not need to be proficient
 • 0-5 years’ relevant job or academic experience

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop firmware for assisting in Power Converter
 • Develop firmware for Power Electronic systems
 • Execute software development to project schedule

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, age 22-30 years.
 • development software or website
 • Familiar with ASP, ASP.NET, Visual Basic

21-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีความรู้ด้านไอที และการเขียนโปรแกรม

21-Mar-17

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาโปรแกรมเมอร์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

20-Mar-17

 

Applied
 • ทำการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
 • ทำการพัฒนาเกี่ยวกับระบบ Web Development
 • วุุฒิการศึกษา จบปริญญาตรี คอมพิวเตอร์

20-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้า
 • ยินดีรับนักศ๊กษาจบใหม่

20-Mar-17

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาที่จบใหม่ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ
 • จำนวน 2 อัตรา
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์

20-Mar-17

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Thai Nationality, Male or Female
 • SQK and /or ORACLE knowledge
 • Phone availability at weekends

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • SAP "ABAP
 • www.mitsubishi-kye.com
 • 02-337-2900 ต่อ623, 622, 621 จ.สมุทรปราการ

17-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Designs, develops, tests, deploys and supports
 • Positive, can-do and teamwork attitudes
 • Manufacturing backgrounds and ERP implementation

10-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.