• เขียนโปรแกรมPHP, Javascript, AJAX, HTML, HTML5 ฯลฯ
 • สามารถเขียนWeb serviceเชื่อมต่อกับ Mobile App ได้
 • ชาย, หญิง วุฒิขั้นต่ำป.ตรี Computer/IT/สาขาอื่นๆ

5 hours ago

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in IT or related
 • 3+ year experiences in Software Tester function
 • Able to work at customer sites

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in IT or related
 • New graduate also welcome
 • 0-3 years experiences in COBOL

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Serve as part of a KBTG Blockchain team
 • Build web application to provide REST API service
 • Experience with Node.js programing

19 hours ago

 

Applied
 • Develop Blockchain smart-contract (chaincode)
 • Hands on experience with Golang programing
 • Development of Hyperledger Fabric blockchain

19 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • iOS applications and integration with back-end
 • Objective-C, Swift1, Swift2 and Cocoa pot
 • Working Location: KBTG Tower, Changwattana

19 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Linux/Unix ใช้ Commmand
 • วางแผน Infrastructure ให้รองรับการขยายตัวในอนาคต
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับ Cloud Provider

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Engineering or Computer Science
 • At least 0-2 years of experiences.
 • Able to read English documents.

19-Jul-17

 

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจทางด้านระบบฐานข้อมูล
 • มีพื้นฐาน Logic การเขียนโปรแกรมเป็นอย่างดี
 • กระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบสูง

19-Jul-17

 

Applied
 • ETL DataStage
 • SAS
 • Big data

18-Jul-17

 

Applied
 • ETL DataStage
 • ETL
 • Big data

18-Jul-17

 

Applied
 • Strong knowledge in Android programming (Java / An
 • Knowledge of OOD and Design pattern is a must.
 • Knowledge of UX/UI Design process

18-Jul-17

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Responsible for coding according to the best pract
 • Solid programming skill of Application development
 • Knowledge of Front end web technologies like CSS,

18-Jul-17

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ประสบการณ์ >= 2 ปี ในการพัฒนาระบบ
 • ประสบการณ์ >= 1 ปีกับ SQLSERVER, MySQL, MS ACCESS
 • ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์, สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

17-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in IT or related
 • Good knowledge in JAVA
 • New Graduates also welcome!

17-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Experiences with Codeigniter
 • CSS Bootstrap will be advantage
 • PHP, Javascript , JQuery , Ajax , Json , Sql

15-Jul-17

 

Applied
 • วิเคราะห์และ ออกแบบระบบ warehouse
 • ,ประสานงานกับ IT developer
 • บริหารระบบ และ Networks รวมทั้งแก้ปัญหาต่างๆ

15-Jul-17

 

Applied
 • Good experience as system administrator
 • Saraly over 20,000 THB
 • working place Nonthaburi Pak kret

14-Jul-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.
 • สวัสดิการประกันกลุ่ม ค่าทันตกรรม
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้าน Web Technology PHP

14-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 1 ปีทางด้านการพัฒนา ระบบ Application
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรม C#

14-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 2 ปีทางด้านการพัฒนา software
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรม C/C++

14-Jul-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรี/โท สาขาคอมพิวเตอร์
 • Hardcore Programming อยู่ในสายเลือด
 • มีทักษะดีในด้าน Algorithm, Programming Logic

14-Jul-17

 

Applied
 • •Male/Female, Thai Nationality only.
 • •Bachelor’s degree or higher in computer Engineer
 • •Ability to work well independently and as part o

14-Jul-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรี/โท สาขาคอมพิวเตอร์
 • Hardcore Programming อยู่ในสายเลือด
 • มีทักษะดีในด้าน Algorithm, Programming Logic

14-Jul-17

 

Applied
 • สามารถพัฒนาโปรแกรมตามที่ระบุไว้ได้
 • มีความสนใจในการเขียนโปรแกรม
 • ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Jul-17

 

Applied
 • 3 years of experience in application development
 • Bachelor's or Master's Degree in Computer Science
 • Knowledge of object-oriented analysis

12-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.