• เพศหญฺิง อายุ25-30 ปี สัญชาติไทย เกรดเฉลี่ย2.50
  • ปริญญาตรีสาขาญี่ปุ่น ทักษะญี่ปุ่นระดับN2 ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์การทำงานล่าม 2ปีขึ้นไป Good Microsoft

06-Dec-16

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.