• จัดทำและคำนวณเงินเดือน
  • ประสานงานเรื่องเกี่ยวกับประกันสังคม
  • ปวส. – ปริญญาตรี

27-Apr-17

 

Applied
  • Japanese Speaking (N3-N2)
  • Few competitors in same Market
  • Stable Company

26-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.