• เพศหญิง/ชาย , อายุ 25-40 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านภาษาญี่ปุ่น หรือสาขาที่เกี่ยว
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่น ระดับ 1 (JLPT 1)

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female, aged 28-35 years old
 • Bachelor’s degree or above in Accounting, Finance
 • Good command of English

3 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, Age between 28 – 40 years old.
 • Bachelor's degree in any field.
 • Japanese interpreter not less than 2 years

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 25-30 ปี เพศชาย
 • ปริญญาตรีการตลาด
 • ประสบการณ์ในการทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Good command of English
 • Experience of compliance in any industry
 • Honest and ethical

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย /หญิง อายุ 22-45 ปี
 • ระดับภาษาญี่ปุ่น N2-N1
 • สามารถใช้ PC ได้อย่างชำนาญ

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Law
 • 8 years working experiences
 • draft and review commercial and legal contracts

25-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี เกี่ยวกับงานเอกสารสัญญา

24-May-17

 

Applied
 • 40 - 60 years, Male or Female Thai nationality
 • Experienced in worked in Japanese company
 • Having N1 / N2 will be advantage

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • งานกฎหมายด้านอสังหาริมทรัพย์
 • การทำนิติกรรมสัญญา การฟ้อง
 • การดำเนินคดีในศาล

24-May-17

 

Applied
 • Female, age 25-35 years old
 • Having experience for Interpreter at least 3 years
 • Japanese language proficiency level 2 or higher

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Female, Thai Nationality, 24-30 years old
 • degree in Japanese or any related fields
 • Japanese speaker (N2)

24-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.