• ล่าม, แปลงานภาษาไทย - ญี่ปุ่น - อังกฤษ - ไทย
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่นดี
 • พิมพ์ดีดภาษาญี่ปุ่นได้

3 hours ago

 

Applied
 • Opportunity to work in new set-up company
 • Able to utilize your knowledge to make company
 • Opportunity to utilize your Accounting skills

18-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ร่างสัญญา/ดูแลเกี่ยวกับสัญญาภายในบริษัท
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Perform a variety of secretarial, administrative
 • 1-3 years work experience
 • as an Executive Secretary

16-Feb-17

 

Applied
 • Won various awards in terms of engineering
 • Opportunity to utilize Japanese skill
 • To work in trustworthy and reliable company

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • PMS & KPI System.,Balance Scorecard,การประเมินผล
 • วางแผนและจัดระบบงานได้ดี
 • ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้ดี

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.