• ล่าม, แปลงานภาษาไทย - ญี่ปุ่น - อังกฤษ - ไทย
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่นดี
 • พิมพ์ดีดภาษาญี่ปุ่นได้

36 mins ago

 

Applied
 • Male or Female, age 25 - 40 years old.
 • Bachelor Degree in Arts, Japanese,or related field
 • At least 2-3 years experience

10 hours ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Won various awards in terms of engineering
 • Opportunity to utilize Japanese skill
 • To work in trustworthy and reliable company

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • แปลภาษาญี่ปุ่น-เป็นภาษาไทยได้ ระดับ N 3
 • มีความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์

22-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 37-50
 • Bachelor or Master degree in Law
 • More than 5 years of work experience

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ร่างสัญญา/ดูแลเกี่ยวกับสัญญาภายในบริษัท
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ใช้โปรแกรมด้านจัดการฐานข้อมูล Access ได้
 • สามารถทำงานเป็นทีมเวิร์คได้ดี
 • ยินดีพิจารณารับนักศึกษาจบใหม่

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to use language skill (Japanese)
 • Able to acquire knowledge about interior
 • Able to work in the company listed with first

18-Jan-17

 

Applied
 • Perform a variety of secretarial, administrative
 • 1-3 years work experience
 • as an Executive Secretary

18-Jan-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย / อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.