• เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี เกี่ยวกับงานเอกสารสัญญา

23-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Statistics
 • Experience in Sales and Marketing at least 1 year
 • Develop the “marketing plan”

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • 2 years' experience in interpreter
 • male or female / age not over 40 years old
 • Japanese skill : N2

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Female, age 25-35 years old
 • Having experience for Interpreter at least 3 years
 • Japanese language proficiency level 2 or higher

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Interpreter
 • Salary 40K
 • Samutprakarn

21-Jun-17

 

Applied
 • degree level in a related linguistics subject
 • Fluency in spoken Thai, English and Chinese
 • translate business conversations and written doc.

21-Jun-17

 

Applied
 • เพศ ชาย /หญิง อายุ 22-45 ปี
 • ระดับภาษาญี่ปุ่น N2-N1
 • สามารถใช้ PC ได้อย่างชำนาญ

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to utilize and improve Japanese skill
 • Opportunity to work closely to Japanese staff
 • Fresh graduates are welcome

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Good command of English
 • Experience of compliance in any industry
 • Honest and ethical

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.