• ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์โลก
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์การจัดทำงานวิจัย หรือ การวิเคราะห์

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาด้านการออกแบบ
  • มีประสบการณ์ในการทำงาน ไม่น้อยกว่า 5-10 ปีขึ้นไป

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านนิติศาสตร์
  • ดำเนินคดีในชั้นศาลให้แก่ธนาคารหรือบริษัทในเครือ
  • มีทักษะในการสื่อสาร และเทคนิคในการเจรจาต่อรอง

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • Company Secretary
  • Compliance
  • Very good English

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • Legal manager
  • qualify lawyer
  • Advanced university degree in Law

16 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

  • College Degree in Marketing/Statistics
  • Marketing Knowledge,Category Management
  • Good communication skills

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • Bachelor in Business Administration or related
  • 0-3 Exp.in International coordinate / Admin fields
  • Good analytical skill / English skill (TOEIC>650)

21 hours ago

 

Applied
  • Effectiveness of the compliance risk management
  • Utilizing Six Sigma methodology
  • Implementation and execution of LEAN processes

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • Opportunity to work one of the printing industrial
  • Opportunity to enhance your managerial skill
  • Opportunity to use your Japanese and English skill

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • a beautiful Career for Generation X and Y
  • develop Right People to be Financial Professionals
  • enjoy Working for High Income,Bonus and Rewards

21 hours ago

Base salary + high commission

Applied
  • Bachelor’s degree or Master’s degree in BA
  • Good command of English
  • 5 years in business consulting

22 hours ago

 

Applied
  • Experienced in using production management system.
  • Knowledge of production control systems software.
  • Knowledge of ERP.

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • Bachelor’s Degree in Accounting and Finance
  • At least 5 years’ experience in accounting
  • Good English communication skills

22 hours ago

 

Applied
  • internationally educated experience in MNCs
  • Educated in an analytical subject. (Finance, Math)
  • Strong English language skills

22 hours ago

 

Applied
  • Reviewing company contracts & supporting document
  • Bachelor or Master’s degree in a legal field
  • Minimum of 10 years experience in a Legal position

22 hours ago

 

Applied
  • Degrees in Maths, Stats, Eng, Comp Eng
  • Exp. in Data Analytics/Risk Management
  • Familiar with Encase Forensics, Linux, eDiscovery

22 hours ago

 

Applied
  • Experience in Recruitment, HR or Sales function
  • Location near BTS line
  • Work Well in a Team Environment

22 hours ago

 

Applied
  • have experience in merger and acquisition
  • Fluent in English skill is desirable
  • Experience from notable international law firm

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • World's leading company
  • Competitive package
  • Part of a strong finance team

22 hours ago

 

Applied
  • Bachelor's Degree in Accounting, Finance, Accounts
  • 1-5 years’ experience in Oracle E-Business
  • Have to skill in Oracle EBS R12

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • Gathering, clarifying and analyzing business
  • Clearly communicating software specifications
  • Providing detailed business and technical document

19-Jul-17

 

Applied
  • Japanese Certificate Level 1-3
  • Experiences in interpreter and coordinator
  • Good English Communication

19-Jul-17

 

Applied
  • 2-3 year experience
  • Knowledge in ERP Telesales
  • Service mind and good communication

19-Jul-17

 

Applied
  • Customer Analytic
  • Data Analytic
  • Google Analytic

19-Jul-17

 

Applied
  • Previous experience within Data Analytics
  • Data Analysis and Data Mining knowledge
  • Bachelors or Masters degree in Maths, Statistics

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
  • Bachelor Degree in law or related fields
  • Female, Thai nationality, Age 22 - 25 years old
  • New graduation is OK

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
  • government affairs
  • regulatory affairs, Quality
  • pharmaceutical, medical devices

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
  • Maintain and update fraud database
  • Conduct interview with the parties for investigate
  • Adequate English writing skill is required

19-Jul-17

 

Applied
  • Degree or higher in IT, Computer science
  • Self-motivated and self-learning capability
  • Experienced in Financial market would be advantage

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
  • Exp 1 yr up in SAP SD
  • Good English skill with TOEIC: 550 up
  • GPA at least 2.75

19-Jul-17

 

Applied
  • Exp 1 yr up in SAP FI
  • Good English skill with TOEIC: 550 up
  • GPA at least 2.75

19-Jul-17

 

Applied
  • Prepare, review, draft, comment, revise
  • Master's degree in Law(LLM from overseas
  • 5-10 years' experience in drafting and reviewing

19-Jul-17

 

Applied
  • Engage and acquire new clients per target
  • Prepare account plan and acquisition game plan
  • Equip with in-depth knowledge of SCB products

19-Jul-17

 

Applied
  • Advanced excel & database capabilities
  • Minimum of 8 years in human resources
  • Analyses information and applies judgment for MP

19-Jul-17

 

Applied
  • new graduate welcome
  • commission based job
  • Consulting career

19-Jul-17

 

Applied
  • Degree in Law
  • Experience in law firm or Legal Department
  • Fluent in English

19-Jul-17

 

Applied
  • Manage Shareholders and Board Committees' meeting
  • Advice and recommendations pertaining to legal
  • control Board of Director's policy in order

19-Jul-17

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
  • Bachelor’s degree or above graduates in finance
  • Knowledgeable in programming skills.
  • Good command of written and spoken English

19-Jul-17

 

Applied
  • Ensuring compliance with TFDA regulations
  • Planning, undertaking and overseeing product
  • Preparing documentation properly

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
  • academic background (Masters / PhD preferred)
  • research experience in quantitative roles
  • Knowledge of R programming or Python

19-Jul-17

 

Applied
  • Corporate legal and corporate governance process
  • Maintaining updated corporate records
  • Coordinate, Make a letter and report to SEC, SET

19-Jul-17

 

Applied
  • Primary Intelligence
  • Quantitative Analysis
  • Project Management

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
  • to join well known construction company
  • to develop your skills in both challenging
  • to gain good welfare and well benefits

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
  • Excellent Career Development Program
  • great Compensation Packages and Benefits
  • Regional Exposures

18-Jul-17

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
  • Accounting degree, excellent in English
  • Provide internal audit & control advice to clients
  • Strong communication and analytical skills

18-Jul-17

 

Applied
  • 10 years’ experience in a compliance and legal
  • Bachelor’s degree in a Legal field
  • Reviewing compliance and legal risks

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
  • Travel within Asia
  • Any nationality
  • Fluent English both in spoken & written

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
  • Minimum of a Bachelor degree in any related field.
  • Experience working with logistics service provider
  • Good command of English.

18-Jul-17

 

Applied
  • Thai nationality, female, aged 33-38 years old.
  • Bachelor or Master’s Degree in Law, Management
  • A minimum of 3 years of experience

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.